Yritys

Finsilva Oyj

Suomalaista havumetsää

Finsilva on Suomen suurimpia metsänomistajia. Mökkivalmiit rantatonttimme ja tuottavat metsätilamme sijaitsevat elinvoimaisissa metsissä, joita on hoidettu asiantuntevasti vaalien jo yli 100 vuoden ajan.

Merkittävintä liiketoimintaamme ovat kannattava metsätalous ja maanjalostus. Tuotamme ja myymme puuta kannattavasti ja tehokkaasti. Omistuksessamme on noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua metsää, joista pääosa sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa.

Suurena maanomistajana tarjoamme metsätiloja ja mökkivalmiita rantatontteja vapaa-ajanasumiseen. Teemme myös maankäyttöön liittyviä sopimuksia sekä osallistumme maanomistajien ja ympäristön edunvalvontaan.

Luotettavuus ja kestävä kehitys ovat kaiken toimintamme perusta. Metsien virkistysarvosta huolehtiminen ja luonnon kunnioittaminen ovat keskeisiä arvojamme ja tavoitteitamme.

Finsilvan omistavat Dasoksen metsärahastot ja Metsärahasto II Ky (Ilmarinen).

Palvelumme

Maankäyttö

Suurena maanomistajana osallistumme aktiivisesti maanjalostusliiketoimintaan, edunvalvontaan ja sopimushallintoon.

Parempaa tuottoa maanjalostusliiketoiminnalla
Maanjalostusliiketoiminnalla haetaan metsätalouskäyttöä tuottavampia käyttömuotoja kiinteistöille, joiden sijainti ja muut ominaisuudet tarjoavat siihen suotuisia kehittämismahdollisuuksia. Tärkeimpiä maanjalostusliiketoiminnan muotoja ovat rantatonttien, lisämaiden ja maa-ainesalueiden myynti.

Edunvalvonta ajaa ympäristön ja maanomistajien etua
Maaomaisuuden käyttö- ja kehittämismahdollisuuksia ohjaa maankäytön suunnittelujärjestelmä. Finsilvalla on monipuolinen kokemus suunnitteluprosesseihin osallistumisesta. Yhteistyössä viranomaisten, naapureiden ja muiden sidosryhmien kanssa haemme aktiivisesti maankäyttöratkaisuja, joissa huomioidaan ympäristön ja maanomistajan edut.

Asiantunteva kumppani sopimushallintoon
Kiinteistöomaisuuden kehittäminen edellyttää luotettavaa, paikkatietojärjestelmään perustuvaa sopimushallintoa. Sopimuksia tehdään mm. sähköverkkoyhtiöiden, maa-ainesyritysten sekä tien käyttäjien ja metsästyseurojen kanssa. Finsilva on asiantunteva, tehokas ja helposti lähestyttävä sopimuskumppani.

Ota yhteyttä
Maankäyttöasioihin liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info(a)finsilva.fi, josta asia ohjataan valmisteluun.

Lisämaan myynti

Oman tontin ympäriltä hankittu lisämaa tuo lisää tilaa ja nostaa kiinteistön arvoa.

Kiinnostus lisämaan hankintaan tulee ajankohtaiseksi monista eri syistä. Joku kaipaa lisää rantaviivaa, toinen haluaa säilyttää suojaisen metsänäkymän naapurustoon ja osa taas toivoo lisää omaa tilaa, vaikkapa parkkipaikaksi. Lisämaa tuo myös käytännöllisen ratkaisun esimerkiksi oman kasvimaan tai polttopuiden hankintaan.

Finsilvan lisämaa on takuu laadusta.
Tutkimusten mukaan lisämaa nostaa usein mökin arvoa jopa merkittävästi, mikä on huomattava etu kiinteistön jälleenmyyntiä ajatellen. Huomaathan kuitenkin, että lisämaa ei automaattisesti takaa sinulle lisää rakennusoikeutta. Voit tarkistaa tilanteen alueella voimassa olevasta kaavasta tai halutessasi selvitämme sen puolestasi. Alueet rajataan ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Opastamme mielellämme kaikissa lisämaan hankintaan liittyvissä kysymyksissä ja selvitämme, mitä mahdollisuuksia nykyisen tonttisi ympärillä on.

Ota yhteyttä
Lisämaan hankintaan liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info(a)finsilva.fi, josta asia ohjataan valmisteluun.