Taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia metsästä

Finsilva on metsä- ja luontopääomayhtiö

Miksi Finsilva on olemassa?

Suomalainen Finsilva Oyj on erikoistunut metsä- ja luontopääoman vastuulliseen ja monimuotoiseen hyödyntämiseen. Tuotamme taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia kehittämällä kestävää metsätaloutta ja luomalla kannattavaa liiketoimintaa uusiutuvasta energiasta ja ympäristökompensaatioista. Puhumme luonnon, ihmisen ja talouden intressien kestävän yhteensovittamisen puolesta.

Liiketoimintamme ytimen muodostavat metsätalous, uusiutuva energia ja kiinteistöjalostus. Suurena maanomistajana tarjoamme metsätiloja ja mökkivalmiita rantatontteja myös vapaa-ajan asumiseen.

Missiomme

“Tuotamme taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia luonnosta.”

Visiomme

”Finsilva on tunnettu edelläkävijä ja toimialavaikuttaja kestävän metsä- ja luontopääoman vastuullisessa ja monimuotoisessa hyödyntämisessä. Uusissa liiketoiminnoissa olemme aktiivinen toimija myös Euroopan markkinoilla.”

Strategiamme 2022–2027

Strategiassamme kerromme, miten teemme muutosmatkan perinteikkäästä ja luotettavasta metsätalouden osaajasta kokonaisvaltaiseksi metsä- ja luontopääomayhtiöksi.

Finsilvan metsäomaisuus ja luontopääoma

Finsilva on Suomen suurimpia ja Euroopan johtavia yksityisiä ja itsenäisiä metsänomistajia. Omistamme noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää, joista pääosa sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa. Metsiemme keskimääräinen hakkuusuunnite on 600 000 – 650 000 m3 vuodessa. Finsilvan metsät on tuplasertifioitu FSC® ja PEFC-sertifikaateilla. Finsilvan FSC® -lisenssikoodi on FSC-C139460 ja PEFC-käyttöoikeusnumero on PEFC/02-21-18/4.

Finsilvan metsäomistuksien sijainnit merkittynä Suomen kartalle. Omistuksesta kertovia täpliä on eniten Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa.
Pääosa metsäomaisuudestamme sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa.

Metsä Group on tärkein yhteistyökumppanimme. Metsä Group on laadukkaan ja sertifioidun puuraaka-aineemme pääasiallinen ostaja, minkä lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa metsänhoidon ja kiinteistökehityksen asiantuntijapalveluiden kohdalla. Monissa Finsilvaa koskevissa asioissa Metsä Groupin asiantuntijat edustavat Finsilvaa valtakirjalla. Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta omisti ison osan Finsilvasta helmikuuhun 2022 saakka. Finsilva on Metsäliitto Osuuskunnan jäsen.

Talouden avainluvut

2023
Liikevaihto: 35,4 M€
Muut tuotot: 8,2 M€
Liikevoitto: 35,5 M€
Nettotulos: 26,3 M€

Finsilvan hallitus

Finsilvan omistavat Dasoksen metsärahastot ja Metsärahasto II Ky (Ilmarinen).

Olli Haltia, hallituksen puheenjohtaja, Dasos Capital Oy
Peter Immonen, WIP Asset management Oy
Antti Kylmänen, Ilmarinen
Sami Veijalainen, Dasos Capital Oy

Tutkimus ja kehitys

Merkittävänä metsäalan toimijana olemme vahvasti mukana kehittämässä toimialaamme ja sen markkinoita. Oman tutkimus- ja kehitystyömme avulla lisäämme kestävään metsätalouteen liittyvää tietoa ja osaamista sekä parannamme omia edellytyksiämme menestyä. Näin voimme kehittää tutkittuun tietoon perustuen asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia uusia tuotteita ja palveluita. Samalla varmistamme, että saamme uusista teknologioista hyödyn irti.

Teemme tutkimus- ja kehitystoimintaa tiiviissä yhteistyössä kumppanimme Metsä Groupin sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten, teknisten ratkaisujen toimittajien ja kasvuyritysten kanssa.

Olemme mukana mm. seuraavissa tutkimus- ja kehityshankkeissa:

B4est, 2020–2022
Vastuutaho: Luonnonvarakeskus

Sekametsien kasvatusmallit (SEKAVA), 2021–2023
Vastuutaho: Luonnonvarakeskus

Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia (UNITE), 2020–2023
Vastuutaho: Itä-Suomen yliopisto

Tekopöly: Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle, 2021–2022
Vastuutaho: Helsingin yliopisto

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu, 2022–2024
Vastuutaho: Helsingin yliopisto

Finsilvan historia

Finsilvan metsäomaisuuden historia ulottuu 1800-luvulta peräisin oleviin G. A. Serlachiuksen metsiin. 1980-luvulla metsät fuusioitiin Metsäliiton Teollisuuden kanssa. Metsät yhtiöitettiin ensin Forestia Oy:ksi ja sulautettiin vuonna 2005 perustettuun Finsilva Oyj:hin.

Metsäliitto Osuuskunta ja MTK omistivat ison osan Finsilvasta helmikuuhun 2022 saakka, jolloin omistusosuus myytiin Dasos Capital Oy:n metsärahastolle. Finsilvan omistajina ovat tällä hetkellä Dasoksen metsärahastot (kotimainen rahastoyhtiö) ja Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Yritysesite

Tutustu myös yritysesitteeseemme, johon olemme kiteyttäneet olennaisen Finsilvan nykytilasta ja tavoitteista.