Modernin metsätalouden kehittäjä

Metsätalous

Tuotamme metsissämme laadukasta ja sertifioitua puuraaka-ainetta. Hyvälaatuisella ainespuulla on monipuoliset jalostusmahdollisuudet ja hyvä kysyntä myös tulevaisuudessa. Kehitämme jatkuvasti myös uusia tapoja harjoittaa kestävämpää ja kannattavampaa metsätaloutta.

Vastaamme suomalaisen puun kysyntään

Yhtenä Suomen suurimmista metsänomistajista meillä on kyky reagoida puun kysynnän vaihteluihin joustavasti. Omistamme noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua metsää, joista pääosa sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa.

Tuotamme puuta kestävästi ja tehokkaasti. Kustannustehokkuus ja metsätalouden hyvä tuotto saavutetaan nopealla uudistamisella, käyttämällä kasvupaikan kannalta oikeita puulajeja sekä oikea-aikaisilla ja tehokkailla hoitotoimenpiteillä ja hakkuilla. Finsilva investoi metsänhoitoon pinta-alayksikköä kohti 2–3 kertaa enemmän kuin yksityismetsissä keskimäärin.

Metsissämme käytetään pääsääntöisesti tasaikäisrakenteista metsänkasvatusta. Turvemaille sovellamme mahdollisuuksien mukaan jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä. Olemme aktiivisesti kehittämässä uusia, entistä vastuullisempia metsänkäsittelymenetelmiä. Metsissämme toteutetaan Metsä Group Plus -metsänhoitomallia, joka noudattaa käytännössä uudistavan metsätalouden periaatteita. Tavoitteena on mitatusti parantaa metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaa.

Metsätalouden liiketoimintamme perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin luotettavien kumppaneidemme kanssa.

Luomme tulevaisuuden monipuolisempaa metsätaloutta

Suurena metsänomistajana koemme velvollisuudeksemme olla mukana viemässä toimialaamme tulevaisuuteen. Metsän monimuotoisuuden edistäminen, metsän monikäyttömahdollisuuksien lisääminen, ilmasto- sekä hiilikompensaatioiden kehittäminen ja metsiin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö ovat esimerkkejä tärkeistä avauksista, joissa olemme mukana.

Vastuullisesti toimiminen on arvo jo itsessään, mutta toimialaa kehittämällä haluamme myös luoda liiketoimintaa näistä panostuksista.

Haluatko tietää lisää?

Metsätalouden kehittämistä ja tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä toimitusjohtajaamme Juha Hakkaraiseen (juha.hakkarainen[a]finsilva.fi). Puutavaraan ja metsän käyttöön liittyvissä asioissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen info[a]finsilva.fi.

Tilaa uutiskirjeemme!

Kiinnostaako sinua kuulla, mitä metsässä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa? Mitä tapahtuu perinteisessä metsätaloudessa, millaisia uusia innovaatioita on kehitteillä ja miten Finsilva kehittää toimintaansa? Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt kartalla metsätalouden uusimmista puheenaiheista!

Nimesi