Modernin metsätalouden kehittäjä

Metsätalous

Tuotamme metsissämme laadukasta ja sertifioitua puuraaka-ainetta. Hyvälaatuisella ainespuulla on monipuoliset jalostusmahdollisuudet ja hyvä kysyntä myös tulevaisuudessa. Kehitämme jatkuvasti myös uusia tapoja harjoittaa kestävämpää ja kannattavampaa metsätaloutta.

Vastaamme suomalaisen puun kysyntään

Yhtenä Suomen suurimmista metsänomistajista meillä on kyky reagoida puun kysynnän vaihteluihin joustavasti. Omistamme noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua metsää, joista pääosa sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa.

Tuotamme puuta kestävästi ja tehokkaasti. Kustannustehokkuus ja metsätalouden hyvä tuotto saavutetaan nopealla uudistamisella, käyttämällä kasvupaikan kannalta oikeita puulajeja sekä oikea-aikaisilla ja tehokkailla hoitotoimenpiteillä ja hakkuilla. Investoimme metsänhoitoon vuosittain 5,5–6 miljoonaa euroa, joka on pinta-alayksikköä kohti 2–3 kertaa enemmän kuin keskimääräiset investoinnit yksityismetsissä.

Metsissämme käytetään pääsääntöisesti tasaikäisrakenteista metsänkasvatusta. Turvemaille sovellamme mahdollisuuksien mukaan jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä. Olemme aktiivisesti kehittämässä uusia, entistä vastuullisempia metsänkäsittelymenetelmiä.

Metsissämme toteutetaan Metsä Group Plus -metsänhoitomallia, joka noudattaa käytännössä uudistavan metsätalouden periaatteita. Tavoitteena on mitatusti parantaa metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaa. Metsä Group on merkittävä yhteistyökumppanimme.

Metsätalouden liiketoimintamme perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin luotettavien kumppaneidemme kanssa.

130 000 ha

hyvin hoidettua suomalaista metsää

5,5–6 M€

investoinnit metsänhoitoon vuosittain

720 000 m3

puuston kasvu vuosittain

Luomme tulevaisuuden monipuolisempaa metsätaloutta

Suurena metsänomistajana koemme velvollisuudeksemme olla mukana viemässä toimialaamme tulevaisuuteen.

Metsän monimuotoisuuden edistäminen, metsän monikäyttömahdollisuuksien lisääminen, ilmasto- sekä hiilikompensaatioiden kehittäminen ja metsiin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö ovat esimerkkejä tärkeistä avauksista, joissa olemme mukana. Oman tutkimus- ja kehitystyömme avulla lisäämme kestävään metsätalouteen liittyvää tietoa ja osaamista sekä parannamme omia edellytyksiämme menestyä.

Luomme tällä hetkellä uutta liiketoimintaa muun muassa olemalla mukana määrittämässä kompensaatiomarkkinoita sekä tutkimalla ja kehittämällä metsästys- ja virkistyskäytön sekä vesialueiden kaupallista potentiaalia.

Vastuullisesti toimiminen on arvo jo itsessään, mutta toimialaa kehittämällä haluamme myös luoda liiketoimintaa näistä panostuksista. Finsilvan metsänhoitostrategian ja metsien käsittelyennusteiden mukaan niin puuston kuin metsämaankin hiilinielut vahvistuvat ja hiilivarastot kasvavat seuraavan 50 vuoden aikana.

Puun matka metsästä kuluttajalle

Haluatko tietää, millaisia vaiheita mahtuu puuraaka-aineen matkalle keskisuomalaisesta leimikosta kuluttajien lopputuotteeksi? Lue havainnollistava blogiartikkelimme, joka valottaa miten leimikko ja korjuu suunnitellaan ja miten paljon sekä mihin käyttöön n. 5 hehtaarin kokoisesta leimikosta saadaan raaka-ainetta.

Haluatko tietää lisää?

Metsätalouden kehittämistä ja tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä toimitusjohtajaamme Juha Hakkaraiseen (juha.hakkarainen[a]finsilva.fi). Puutavaraan ja metsän käyttöön liittyvissä asioissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen info[a]finsilva.fi.

Tilaa uutiskirjeemme!

Kiinnostaako sinua kuulla, mitä metsässä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa? Mitä tapahtuu perinteisessä metsätaloudessa, millaisia uusia innovaatioita on kehitteillä ja miten Finsilva kehittää toimintaansa? Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt kartalla metsätalouden uusimmista puheenaiheista!

Nimesi