| Tiedotteet, Vastuullisuus

Finsilva tukee Metsäsäätiön metsäluontohankkeita – monimuotoisuuden edistäminen on alan yhteistä tulevaisuustyötä

Suomen Metsäsäätiön metsäluontohankkeet ovat saaneet ensimmäisen merkittävän lahjoittajan. Metsäsäätiön metsäluonnon apurahahankkeet käynnistetään vuoden 2024 aikana.

Suomen Metsäsäätiön apurahatyö luonnon monimuotoisuuden hyväksi vahvistuu, kun Finsilvan metsäsäätiömaksut kohdennetaan vuoden ajan Metsäsäätiön luonnon monimuotoisuutta edistävään hanketyöhön.

”Monimuotoisuuden edistäminen on metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilvan liiketoiminnan ytimessä. Lahjoittamalla Suomen Metsäsäätiön metsäluontohankkeisiin voimme vahvistaa metsäalan omaa proaktiivista monimuotoisuustyötä”, summaa Finsilva Oyj:n toimitusjohtaja Juha Hakkarainen Finsilvan lahjoituspäätöstä.

Suomen Metsäsäätiöllä on lähes 30 vuoden kokemus apurahatoiminnasta ja laajat verkostot metsäelinkeinon parissa. Uusien metsäluontohankkeiden tavoitteena on edistää metsien monimuotoisuutta tai ilmastonmuutokseen sopeutumista. Monimuotoiset ja hyvinvoivat metsät ovat elinehto metsiin perustuville elinkeinoille.

”Metsäalalla tehdään yhä enemmän työtä monimuotoisuuden eteen, ja Metsäsäätiön metsäluontohankkeet ovat yksi tapa lisätä näitä toimia. Toivottavasti esimerkkimme innostaa muitakin toimijoita mukaan”, kannustaa Hakkarainen.

Metsäluontohankkeet ovat osa Metsäsäätiön vuoden 2023 strategiauudistusta, ja hankkeita pilotoidaan vuoden 2024 aikana. Ensimmäiset rahoitettavat hankkeet selviävät juhannusviikolla. Metsäluontohankkeiden konseptia hiotaan vuoden 2024 kokemusten perusteella – tavoitteena on tulevina vuosina entistäkin vaikuttavampi apurahatyö monimuotoisempien metsien ja siten metsäelinkeinon hyväksi.

”Iso kiitos Finsilvalle tuesta, joka mahdollistaa metsäluontohankkeiden pilotoinnin tänä vuonna. Luonnon monimuotoisuuden edistämisessä yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan. Siksi Metsäsäätiö haluaa haastaa muitakin toimijoita mukaan tähän tärkeään tulevaisuustyöhön, tiivistää Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Martta Fredrikson.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Martta Fredrikson
puh. 040 687 1686
martta.fredrikson@metsasaatio.fi

toimitusjohtaja Juha Hakkarainen
puh. 400 870 867
juha.hakkarainen@finsilva.fi

Suomen Metsäsäätiö on yleishyödyllinen apurahasäätiö, jonka tarkoitus on tukea metsänomistajien, puunostajien ja muiden metsäalan toimijoiden yhteistyötahona metsäelinkeinon elinvoimaisuutta. Metsäsäätiö jakaa vuosittain apurahoja lasten ja nuorten, tutkimuksen, päättäjäviestinnän sekä metsäluonnon hankkeisiin. Metsäsäätiö toimii lahjoitusvaroin (RA/2023/1002).

Finsilva Oyj on suomalainen metsä- ja luontopääomayhtiö, jonka toiminnan ytimen muodostavat metsätalous, uusiutuva energia ja kiinteistöjalostus. Olemme yksi Euroopan suurimmista yksityisistä ja itsenäisistä metsänomistajia. Omistamme noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää.