| Tiedotteet

Metsä Groupin suurasiakkaan Finsilvan metsät Metsä Group Plus -hoitomalliin

Suomen suurimpiin metsänomistajiin kuuluva Finsilva Oyj ottaa metsissään tehtävissä toimenpiteissä käyttöön Metsä Group Plus -metsänhoitomallin. Metsä Group Plus -mallissa metsiin jää tavanomaista enemmän säästöpuita, palanutta puuta, tekopökkelöitä ja suojatiheikköjä sekä leveämmät suojavyöhykkeet vesistöjen varsille.

”Finsilvan tavoitteena on jatkuvasti kehittää metsätaloutta entistä vastuullisempaan ja kannattavampaan suuntaan. Teknologian ja suunnittelujärjestelmien kehitys sallii entistä tarkemman ja pienpiirteisemmän luontoarvojen vaalimisen ja edistämisen kannattavuuden ohella. Metsiemme monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta turvaava uusi Metsä Group Plus -hoitomalli noudattaa periaatteitamme erinomaisesti ja siksi otamme sen käyttöön kaikissa uusissa kaupoissa 30.6.2023 alkaen”, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.

Finsilvan 130 000 metsähehtaaria on tuplasertifioitu FSC® ja PEFC-sertifikaateilla ja Metsä Group Plus -hoitotoimet tulevat sertifiointien edellyttämien toimien päälle.

Metsä Group Plus -hoitomalli toteuttaa käytännössä uudistavan metsätalouden periaatteita, joihin Metsä Group on sitoutunut. Uudistavan metsätalouden tavoitteena on mitatusti parantaa metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaa nykyhetkeen verrattuna.

”Metsä Groupin emoyhtiö on yli 90 000 metsänomistajan muodostama Metsäliitto Osuuskunta. Yhteinen etumme on pitää huolta suomalaisista metsistä muuttuvassa ilmastossa. Metsä Group Plus -hoitomalli yhdistettynä metsien puulajiston monipuolistamiseen ovat tässä keskeisiä toimia. Olemme erittäin tyytyväisiä Finsilvan päätökseen”, Metsä Groupin puukaupasta ja metsäpalveluista vastaava johtaja Jani Riissanen sanoo.

Metsä Group Plus -hoitomallissa puunkorjuussa metsiin jätetään tähän mennessä käytössä olleita käytäntöjä ja myös metsäsertifikaattien vaatimuksia enemmän säästöpuita ja tehdään enemmän tekopökkelöitä per hehtaari. Säästöpuuryhmien polttoa lisätään lahopuuston muodostumisen nopeuttamiseksi sekä paloympäristössä elävien lajien elinolojen turvaamiseksi. Arvokkaiden elinympäristöjen ja rantametsien osalta palvelu edustaa korkeinta nykyisin käytössä olevaa vaatimustasoa.

Finsilvan suurimmat omistajat, Dasos Capital Oy:n hallinnoimat rahastot, ovat päättäneet käyttää Metsä Group Plus-hoitomallia myös muissa Suomessa sijaitsevissa metsissään, joissa se tekee yhteistyötä Metsä Groupin kanssa. Kaiken kaikkiaan tämä koskee Suomessa noin 180 000 hehtaaria.

”Metsä Group Plus- hoitomalli on kaiken kaikkiaan otettu erittäin hyvin vastaan metsänomistajien keskuudessa. Suosittelemme sitä laaja-alaisesti metsänomistajajäsenillemme”, Riissanen sanoo.

Lue lisää:

Metsä Group Plus
Uudistavan metsätalouden periaatteet

Lisätietoja:

Jani Riissanen, johtaja, puukauppa ja metsäpalvelut, Metsä Group
p. 050 598 8714
jani.riissanen@metsagroup.com

Juha Hakkarainen, toimitusjohtaja, Finsilva
p. 0400 870 867
juha.hakkarainen@finsilva.fi

Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group
p. 050 346 0350
juha.laine@metsagroup.com