| Luonnonsuojelu­alueemme, Vastuullisuus

Lempaatsuo ja Mäntänvuori – Finsilvan suurimmat luonnonsuojelualueet

Finsilvan selvästi suurimmat luonnonsuojelualueet löytyvät Lempaatsuolta ja Mäntänvuorelta. Siihen yhtäläisyydet sitten jäävätkin, sillä toinen on isolta osin luonnontilassa oleva suoalue ja toinen kuusen geenipankkinakin toimivaa metsää, joka on aktiivisessa virkistyskäytössä.

Kirjoitus on osa artikkelisarjaa, jossa esittelemme Finsilvan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Tutustu myös sarjan muihin osiin.

Lempaatsuon luonnonsuojelualue on valtakunnallisesti merkittävä suokohde

SIJAINTI: KESKI-SUOMI, KEURUU
KOKO: 172 HA
PERUSTETTU: 2023
TOTEUTUSTAPA: HELMI-ELINYMPÄRISTÖOHJELMA
TIESITKÖ: ALUEELLA ON MONIA UHANALAISIA SUOTYYPPEJÄ

Keuruun ja Jämsän rajalla sijaitseva Lempaatsuon luonnonsuojelualue on erittäin monimuotoinen ja laaja yhtenäinen suoalue, josta jopa kolmannes on luonnontilaista.

Alueella on noin 20 eri suotyyppiä, joista moni on uhanalaisia. Esimerkiksi lettoräme on äärimmäisen uhanalainen suotyyppi, ja Lempaatsuolla on Keski-Suomen parhaimpia lettoja. Lettojen esiintymisen edellytyksenä on kalkkipitoinen tai runsaasti emäskationeja sisältävä maaperä. Alueen lajisto on muutenkin poikkeuksellisen monipuolinen, ja siellä tavataan monia harvinaisia sammallajeja, kuten pelkästään letoilla kasvavaa matosammalta.

Yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi poikkeuksellisen suuri kohde saatiin suojeltua yhdellä päätöksellä. Se oli mahdollista, koska Finsilva omistaa yksin lähes koko Lempaatsuon alueen. Tiedotteessamme Keski-Suomen ELY-keskukselta kuvailtiin Lempaatsuon suojelupäätöstä merkkitapaukseksi.

Lempaatsuon luonnonsuojelualue on hyväksytty osaksi Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan esimerkiksi lintuvesikohteita, metsäisiä elinympäristöjä, perinnebiotooppeja, pienvesiä ja soita.

Mäntänvuoren luonnonsuojelualue on suomalaisen kuusen geenipankki

SIJAINTI: PIRKANMAA, MÄNTTÄ-VILPPULA
KOKO: 279 HA
PERUSTETTU: 1945
TOTEUTUSTAPA: LUONNONSUOJELULAKI
TIESITKÖ: KUULUU NATURA 2000 -ALUEESEEN

Mäntänvuoren luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan suurin luonnonsuojelualueemme. Se on hyvin arvokas kohde jo pelkästään suomalaisen kuusen geenivarojen suojelunkin kannalta. Alue kuuluu Suomen kasvigeenivaraohjelman mukaiseen geenireservimetsäverkostoon, jolla suojellaan metsäpuiden perinnöllistä monimuotoisuutta.

Alueen kuuset ovat arvokkaita niiden perimän monimuotoisuuden vuoksi, sillä puusto on syntynyt luontaisesti eli sitä ei ole istutettu tai kylvetty. Kuusten siemeniä säilytetään siemenpankissa, ja niiden avulla uudistetaan tarvittaessa alueen puustoa esimerkiksi myrskytuhojen tai metsäpalon jäljiltä.

Mäntänvuoren luonnonsuojelualueen rauhoituspäätös sallii luontoarvot huomioivat metsänhoitotoimenpiteet. Ne ovat tarpeellisia kuusen geenivarojen suojelun kannalta, sillä geneettinen monimuotoisuus edellyttää puulajin uudistumista. Monimuotoisuus puolestaan on edellytys sille, että laji pystyy sopeutumaan ympäristön muuttumiseen kuten ilmastonmuutokseen. Aktiivisella metsänhoidolla on tarkoitus myös rajoittaa alueen merkittäviä kirjanpainajatuhoja.

Mäntänvuori on Natura-alue ja suosittu ulkoilukohde

Mäntänvuoren korkeus ja vanhan metsän piirteet tekevät alueesta maisemallisesti vaikuttavan. Alueen merkittävimpiä luontoarvoja ovat harjumuodostumien metsäiset luontotyypit, boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot, puustoiset suot ja humuspitoiset lammet ja järvet. Alueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit ovat ruoho- ja heinäkorpi sekä saniaiskorpi, metsäkortekorpi, mustikkakorpi, puolukka- lillukkatyyppi, käenkaali-oravanmarjatyyppi ja kotkansiipityyppi.

Lähes 300 hehtaarin kokoinen alue sisältyy kokonaan Mäntänvuoren Natura 2000 -alueeseen (FI0331002). Natura-alueella on merkitystä lähiseudun metsäisten luontotyyppien kytkeytyneisyyden kannalta, sillä noin 20 kilometrin säteellä sijaitsee useita suojelualueita.

Luonnonsuojelualue sijaitsee aivan Mänttä-Vilppulan keskustan tuntumassa. Alueen maisema, palvelurakenteet ja helppo saavutettavuus ovatkin tehneet siitä paikallisesti merkittävän ulkoilualueen useille eri käyttäjäryhmille. Mäntänvuorella on opastettuja luontopolkuja, näkötorni ja metsäkirkko. Retkeilyn ja ulkoilun lisäksi alueella harrastetaan myös suunnistusta sekä marjastusta ja sienestystä. Vuoren laella sijaitseva Vuorenmaja on remontoitu ravintolakäyttöön.

Metsäluonnon monimuotoisuus on meillä verissä – ja strategiassa

Luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmaamme, jonka tavoitteena on turvata ja lisätä metsien monimuotoisuutta. Tutustu tapaamme toimia vastuullisesti.

Lue lisää
Kaikki luonnonsuojelualueiden esittelyt