| Luonnonsuojelu­alueemme, Vastuullisuus

Viitasaaren arvokkaat lahopuumetsät täydentävät toisiaan

Viitasaaren luonnonsuojelualueet ovat luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita kokonaisuuksia. Lähekkäin sijaitsevat, yhteensä yli 40 hehtaarin alueet tarjoavat otollisia elinympäristöjä kosteikko- ja metsälajistolle.

Kirjoitus on osa artikkelisarjaa, jossa esittelemme Finsilvan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Tutustu myös sarjan muihin osiin.

Rauskajärven luonnonsuojelualueella on monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää

SIJAINTI: KESKI-SUOMI, VIITASAARI
KOKO: 35,4 HA (KAKSI OSA-ALUETTA)
PERUSTETTU: 2019
TOTEUTUSTAPA: METSO-OHJELMA
TIESITKÖ: ALUEELLA KESKI-SUOMESSA HARVINAISTA AARNIOMETSÄÄ

Rauskajärven luonnonsuojelualueen kallioselänteillä ja rinnealueilla kasvaa pitkään luonnontilassa kehittyneitä vanhapuustoisia männiköitä. Männiköissä esiintyy huomattavan paljon keloja, ikivanhoja ja komean kokoisia aihkimännyiksi kutsuttavia mäntyjä sekä kolomäntyjä. Alueella tavattua aarniometsää kohdataan Keski-Suomessa tyypillisesti vain kansallispuistoissa. Luonnonsuojelualue luokittuu valtaosin METSO-ohjelman monimuotoisuudelle merkittävien kangasmetsien 1-luokkaan.

Humalapuron luonnonsuojelualue on kasvistollisesti arvokas luonnonsuojelualue

SIJAINTI: KESKI-SUOMI, ÄÄNEKOSKI
KOKO: 7,8 HA
PERUSTETTU: 2019
TOTEUTUSTAPA: METSO-OHJELMA
TIESITKÖ: LUONNONVARAISEN HUMALAN KASVUPAIKKA

Humalapuron luonnonsuojelualue sijaitsee Pyhäjärven Humalalahteen laskevan Humalapuron ympäristössä. Puro saa alkunsa Kankkulammesta ja Raatolammesta, joiden ympäristöön sijoittuu runsaslaho- ja lehtipuustoisia metsiä. Lammet ja puro ympäristöineen muodostavat kosteikko- ja metsälajistolle arvokkaan kokonaisuuden, joka luokittuu valtaosin METSO-ohjelman 1-luokkaan.

Kasvistollisesti arvokas Humalapuro on nimensä mukaisesti luonnonvaraisen humalan harvoja tunnettuja kasvupaikkoja Keski-Suomessa.

Itävuoren luonnonsuojelualueen iäkäs metsä täydentää kokonaisuutta

SIJAINTI: KESKI-SUOMI, VIITASAARI
KOKO: N. 8 HA
PERUSTETTU: 2023
TOTEUTUSTAPA: METSO-OHJELMA
TIESITKÖ: LUONNONARVOILTAAN MONIPUOLINEN METSÄ

Itävuoren luonnonsuojelualueen iäkäs havupuumetsikkö on jopa 140-vuotiasta. Metsiköstä löytyy iäkkäiden puiden lisäksi lahopuita ja keloja. Metsikköä täydentää kallioalue. Itävuoren suojelulla tavoitellaan luonnonarvoiltaan monipuolisen ja eliölajien elinympäristönä erityisen arvokkaan metsän suojelua. Alue on merkittävä suojelukohde ja se täydentää hyvin lähialueille aiemmin perustettujen luonnonsuojelualueiden kokonaisuutta.

Metsäluonnon monimuotoisuus on meillä verissä – ja strategiassa

Luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmaamme, jonka tavoitteena on turvata ja lisätä metsien monimuotoisuutta. Tutustu tapaamme toimia vastuullisesti.

Lue lisää
Kaikki luonnonsuojelualueiden esittelyt