| Luonnonsuojelu­alueemme, Vastuullisuus

Paappasenniemen ja Huhtasaaren lehmusmetsät ovat kokoaan suurempia luonnonsuojelualueita

Paappasenniemen ja Huhtasaaren luonnonsuojelualueet ovat hyvä esimerkki siitä, miten kohteen pienestä pinta-alasta huolimatta suojelua kannattaa tehdä siellä, mistä siitä on eniten hyötyä. Harvinaiset lehtokohteet ovat kokoaan merkittävämpiä luonnonsuojelualueita lajiston runsauden ja uhanalaisten lajien kanteilta katsottuna: lähes puolet metsien uhanalaisista lajeista elää lehdoissa, vaikka lehtojen osuus koko Suomen metsäalasta on vain noin yksi prosentti.

Kirjoitus on osa artikkelisarjaa, jossa esittelemme Finsilvan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Tutustu myös sarjan muihin osiin.

Paappasenniemen lehmusmetsikkö on arvokas luontokohde

SIJAINTI: LÄNSI-SUOMI, YLÖJÄRVI
KOKO: 1,95 HA
PERUSTETTU: 2003
TOTEUTUSTAPA: LUONNONSUOJELULAKI
TIESITKÖ: ALUEELLA ON JALOPUUMETSIKKÖÄ

Paappasenniemen luonnonsuojelualue on luonnontilaiseen verrattava kuusivaltainen metsä, jossa kasvaa lähes 100 runkomaista lehmusta. Lehmuksen ohella metsikössä kasvaa sekapuustona koivua, pihlajaa ja mäntyä. Kasvillisuus edustaa pääosin lehtomaista, tuoretta kangasta. Alueella on todettu myös jalopuumetsikkö.

Pääosa alueen puustosta on iäkästä ja luoteiskulmaa lukuun ottamatta voimakkaasti harvennettua. Harvennuksessa alueelle on jätetty runsaasti kuollutta ja kuolevaa kuusta. Harvennuksen ansiosta metsä on saanut lisää valoa ja uusi, elinvoimainen lehmussukupolvi kasvaa alikasvoksena. Lisääntyneestä valosta nauttivat myös metsäkastikka ja vadelma, joita kasvaa alueella aiempaa runsaammin.

Huhtasaaren luonnonsuojelualueelta löytyy harvinaisia lajeja

SIJAINTI: ETELÄ-SUOMI, LOHJA
KOKO: 5,8 HA
PERUSTETTU: 1989 JA 2016
TOTEUTUSTAPA: LUONNONSUOJELULAKI / METSO-OHJELMA
TIESITKÖ: ALUEELLA TAVATAAN HARVINAISIA KÄMMEKKÄLAJEJA

Huhtasaaren luonnonsuojelualue koostuu kahdesta, lähes samankokoisesta alueesta. Ensimmäinen päätös Huhtasaaren lehdon rauhoittamiseksi luonnosuojelualueeksi tehtiin jo 80-luvulla. Luonnonsuojelualue täydentyi vanhalla havupuumetsällä METSO-ohjelman ansiosta vuona 2016.

Huhtasaaren lehtokasvillisuus on huomattavan arvokasta. Alueella sijaitsee runsaasti pähkinäpensaita ja lehmuksia. Lehmuksen kalkkipitoisen, nopeasti hajoavan lehtikarikkeen ansiosta maaperässä viihtyy monilmuotoinen hajottajaeliöstö, jolle kalkkipitoinen karike tarjoaa erityisen elinpiirin. Suojelualueen ruohokasveista merkittävimpiä ovat harvinaiset kämmekkälajit, eli orkideat.

Valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman tavoite on suojella ja säilyttää Suomessa harvinaista, erityisesti monille kasvi- ja sienilajeille elinympäristön tarjoavaa arvokasta lehtoluontoa. Huhtasaaren lehto tarjoaa muiden lehtojen lailla hyvät elinolosuhteet vaativille eliölajeille ja on siten luonnonsuojelullisesti merkittävä kohde.

Metsäluonnon monimuotoisuus on meillä verissä – ja strategiassa

Luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmaamme, jonka tavoitteena on turvata ja lisätä metsien monimuotoisuutta. Tutustu tapaamme toimia vastuullisesti.

Lue lisää
Kaikki luonnonsuojelualueiden esittelyt