| Luonnonsuojelu­alueemme, Vastuullisuus

Etelä-Suomen METSO-alueilta löytyy runsaan lahopuun synnyttämiä arvokkaita ekosysteemejä

Lohjan ja Karkkilan luonnonsuojelualueiden kangasmetsät ovat keskeisiä elinympäristöjä monille eliölajeille ja siten erityisen tärkeitä luonnonsuojelun näkökulmasta. Poikkeuksellisen arvokas ekosysteemi löytyy myös luonnontilaisena säilyneestä Myllykorven korpijuotista, jossa voi tavata valtakunnallisesti uhanalaisia suotyyppejä.

Kirjoitus on osa artikkelisarjaa, jossa esittelemme Finsilvan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Tutustu myös sarjan muihin osiin.

Myllypuron rantametsiin kätkeytyy valtakunnallisesti arvokkaita soita

SIJAINTI: UUSIMAA, LOHJA
KOKO: 23 HA
PERUSTETTU: 2016
TOTEUTUSTAPA: METSO-OHJELMA
TIESITKÖ: MYLLYPUROSSA ELÄÄ YKSI SUOMEN HARVOISTA VIRTALUDE-ESIINTYMISTÄ

Myllypuron rantametsät ja Tytylammen suot muodostavat yhteensä 23 hehtaarin laajuisen arvokkaan luonnontilaisen kokonaisuuden. Luonnontilaisen Myllypuron rantametsä on pääosin vanhaa kuusivaltaista, runsaslahopuustoista kangasmetsää. Tytylammen etelä- ja pohjoisrannan avoimet kalvakkaräme ja kalvakkaneva ovat valtakunnallisesti uhanalaisia suotyyppejä.

Alueen kasvilajisto on omaleimaista. Myllypurolta voi löytää esimerkiksi suovalkun, pikkukihokin, ruskopiirtoheinän sekä useita sammallajeja. Myllypurolla elää myös yksi Suomen harvoista virtalude-esiintymistä.

Myllykorvessa esiintyy runsaasti erilaisia korpityyppejä

SIJAINTI: UUSIMAA, LOHJA
KOKO: 5 HA
PERUSTETTU: 2016
TOTEUTUSTAPA: METSO-OHJELMA
TIESITKÖ: MYLLYKORVESSA ESIINTYY UHANALAISTA RUOHOKORPEA

Myllykorpi on luonnontilaisena säilynyt korpijuotti eli märkä suoalue, jossa kasvaa puita. Paikalla esiintyy runsaasti erilaisia korpityyppejä, muun muassa Etelä-Suomessa erittäin uhanalaista ruohokorpea. Myllykorpi on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi soidensuojelun täydennysesityksessä.

Myllykorven puusto on vanhaa ja monimuotoista. Siellä esiintyy monipuolisesti eri havu- ja lehtipuulajeja. Alueen puut ovat eri ikäisiä ja eri kasvuvaiheissa. Eri kasvuvaiheissa olevat puut lisäävät metsän lajiston monimuotoisuutta, koska ne tarjoavat erilaisia elinympäristöjä sekä ravinto- ja suojapaikkoja.

Saloveden monimuotoinen luonto kutsuu luontoharrastajaa

SIJAINTI: UUSIMAA, LOHJA
KOKO: N. 10,8 HA
PERUSTETTU: 2017
TOTEUTUSTAPA: METSO-OHJELMA
TIESITKÖ: SALOVEDESSÄ ON 37 SAARTA JA LUOTOA

Saloveden luonnonsuojelualue on puustoltaan tuoretta ja kuivahkoa kangasmetsää. Metsän pääpuulaji on kuusi. Alueella on kohtalaisesti lahopuuta ja se täyttää Etelä-Suomen METSO-ohjelman monimuotoisuuden valintaperusteet arvokkaiden kangasmetsien ja soiden osalta. Luonnontilaisen alueen suojelulla säilytetään luonnon monimuotoisuutta.

Saloveden monimuotoinen luonto sekä läheiset järvet ja lammet houkuttelevat retkeilemään ja bongaamaan vesilintuja. Merkityt retkeilyreitit ja polut tarjoavat mahdollisuuksia ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen.

Onkimaanjärven äärellä kasvaa arvokasta kangasmetsää

SIJAINTI: UUSIMAA, KARKKILA
KOKO: N. 7,7 HA
PERUSTETTU: 2019
TOTEUTUSTAPA: METSO-OHJELMA
TIESITKÖ: KORKEA LAHOPUUN MÄÄRÄ TEKEE ALUEESTA LUONNOLLE ARVOKKAAN

Onkimaanjärven luonnonsuojelualue on pääosin havupuuvaltaista kangasmetsää, jossa on paljon lahoamisvaiheessa olevaa puuta. Runsas määrä lahopuuta lisää merkittävästi kohteen lajiston monimuotoisuutta ja tekee alueesta luonnolle arvokkaan.

Metsäluonnon monimuotoisuus on meillä verissä – ja strategiassa

Luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmaamme, jonka tavoitteena on turvata ja lisätä metsien monimuotoisuutta. Tutustu tapaamme toimia vastuullisesti.

Lue lisää
Kaikki luonnonsuojelualueiden esittelyt