| Tiedotteet, Vastuullisuus

Keski-Suomeen noin 180 hehtaaria valtakunnallisesti merkittävää luonnonsuojelualuetta – Finsilva perusti uusia Metso- ja Helmi-kohteita

Keuruun ja Jämsän rajalla olevalle suo- ja metsäalueelle perustetaan poikkeuksellisen suuri luonnonsuojelualue. Viitasaarella suojellaan 140-vuotiasta havupuumetsikköä. Finsilvan omistamat alueet on hyväksytty Helmi- ja Metso-ohjelmiin.

Suomen suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva Finsilva Oyj on allekirjoittanut Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa sopimukset kahden uuden yksityisomisteisen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Vapaaehtoisuuteen perustuvien Helmi- ja Metso-ohjelmien avulla yksityiset maanomistajat voivat perustaa luonnonsuojelualueita.

– Luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa Finsilvan strategiaa. Suojelun avulla turvaamme ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta. Nämä kaksi merkittävää suojelukohdetta tarjoavat runsaasti otollista elintilaa eri lajeille, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.

Alueilla saa jatkossakin retkeillä, sienestää, marjastaa ja lupien puitteissa myös metsästää. Suojelun myötä alueet on kuitenkin rauhoitettu metsätalouden toimenpiteiltä, kuten puunhakkuilta ja teiden rakentamiselta.

Keuruun Lempaatsuon luonnonsuojelualue on merkkitapaus

Lempaatsuon luonnonsuojelualue sijaitsee Keuruun ja Jämsän rajalla. Suopainotteinen alue on kooltaan peräti 172 hehtaaria.

– Alueen suojelemisesta on keskusteltu jo aiemmin, ja nyt aika oli kypsä luonnonsuojelualueen perustamiselle. Alue on poikkeuksellisen suuri yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi, tämän kokoisia kohteita ei perusteta Keski-Suomessa joka vuosi, Finsilvan maankäyttöasiantuntija Antti Hiltunen sanoo.

Keski-Suomen ELY-keskus hyväksyi Lempaatsuon alueen osaksi Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan esimerkiksi lintuvesikohteita, metsäisiä elinympäristöjä, perinnebiotooppeja, pienvesiä ja soita. ELY-keskuksessa Lempaatsuon suojelupäätöstä pidetään merkkitapauksena.

– Kyse on keskisuomalaisittain ja myös valtakunnallisesti merkittävästä suojelupäätöksestä. On harvinaista, että yhdellä päätöksellä saadaan näin iso suokokonaisuus suojeltua. Nyt se oli mahdollista, kun Finsilva omistaa yksin lähes koko Lempaatsuon alueen, Keski-Suomen ELY-keskuksen ostoneuvottelija Jouni Leminen sanoo.

– Alueella on erittäin monimuotoinen ja laaja yhtenäinen suoalue, josta jopa kolmannes on luonnontilassa. Alueella on noin 20 eri suotyyppiä, joista moni on uhanalaisia. Esimerkiksi lettoräme on äärimmäisen uhanalainen suotyyppi, ja Lempaatsuolla on Keski-Suomen parhaimpia lettoja. Alueen lajisto on muutenkin poikkeuksellisen monipuolinen, ja siellä tavataan monia harvinaisia sammallajeja, kuten pelkästään letoilla kasvavaa matosammalta, Keski-Suomen ELY-keskuksen biologi Johanna Hallman kertoo.

Itävuoren luonnonsuojelualueella lahopuuta ja iäkästä metsää

ELY-keskus on hyväksynyt Viitasaarella sijaitsevan Itävuoren luonnonsuojelualueen Metso-ohjelmaan, jossa suojellaan luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita metsiä. Finsilvan omistamalla alueella on lahopuita ja keloja sekä iäkästä, jopa 140-vuotiasta havupuumetsikköä, jota täydentää kallioalue. Reilun kahdeksan hehtaarin kokoinen alue on Lempaatsuohon verrattuna pieni, mutta yleisesti ottaen puhutaan merkittävän kokoisesta suojelukohteesta.

– Itävuoren luonnonsuojelualue täydentää hyvin lähettyville jo aiemmin perustettujen luonnonsuojelualueiden kokonaisuutta, Finsilvan Antti Hiltunen kertoo.

Lisätiedot:

maankäyttöasiantuntija Antti Hiltunen, Finsilva Oyj
antti.hiltunen[a]metsagroup.com
050 449 1018

Artikkelin pääkuva on Lempaatsuolta. Kuvaaja: Johanna Hallman.