| Tiedotteet

Konnevedellä kunnostetaan arvokasta lintuvesikohdetta

Keski-Suomen arvokkaimpiin lintuvesikohteisiin kuuluva Pyhäjärvi halutaan pelastaa umpeenkasvulta. Suomen suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva Finsilva Oyj osallistuu omilla maa-alueillaan Pyhäjärven kunnostustoimenpiteisiin ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Konneveden ja Äänekosken rajalla sijaitseva Pyhäjärvi tunnetaan arvokkaana lintujen levähdys- ja pesimisalueena sekä kasvistollisesta merkityksestään. Pyhäjärvi on myös Natura 2000 -kohde. Järven tämänhetkinen ekologinen tila on kuitenkin arvioitu huonoksi.

Pyhäjärveä uhkaa liiallinen umpeenkasvu, minkä vuoksi Konneveden kunta ja Äänekosken kaupunki ovat aloittaneet työn lintuvesikohteen tilanteen parantamiseksi. Toimenpiteitä tehdään myös alueella sijaitsevilla valuma-aluekunnostuksen kannalta tärkeillä Finsilvan kiinteistöillä.

– Vesistönsuojeluun liittyviä toimenpiteitä tehdään kolmessa Finsilvan omistamassa kohteessa. Maastokatselmuksen perusteella tarkoituksena on tehdä uomakunnostusten lisäksi mm. uusi laskeutusallas, kertoo Finsilvan metsäomaisuuden hoitaja Seppo Mäntymaa.

Pyhäjärven kunnostustyöt ovat linjassa vastuullista metsänhoitoa ja luonnon monimuotoisuutta korostavan Finsilvan strategian kanssa.

– Finsilva haluaa olla edelläkävijä metsä- ja luontopääoman vastuullisessa hyödyntämisessä. Siksi suhtaudumme myönteisesti tällaisiin hankkeisiin, joissa edistetään vesiensuojelua sekä luontoarvojen ja metsien monimuotoisuuden säilymistä, kommentoi Finsilvan maankäyttöasiantuntija Antti Ala-Myllymäki.

Keski-Suomen ELY-keskus sekä Konneveden kunta ja Äänekosken kaupunki ovat kartoittaneet Pyhäjärven kunnostustöitä vuoden 2022 aikana. Konkreettiset kunnostustoimet on tarkoitus aloittaa myöhemmin.

Lisätiedot:
maankäyttöasiantuntija Antti Ala-Myllymäki, Finsilva Oyj
antti.ala-myllymaki(a)metsagroup.com
050 344 8464

ympäristönsuojelutarkastaja Anna Kervola, Konneveden kunta
anna.kervola(a)konnevesi.fi
040 020 0194

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä ja itsenäisistä metsänomistajista, joka omistaa yli 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää. Yhdistämme ympäristöarvot ja markkinatalouden laittamalla luontopääoman tuottamaan kestävällä ja kannattavalla tavalla. Liiketoimintamme ytimen muodostavat metsätalous, uusiutuva energia ja maanjalostus. Kehitämme uusia metsä- ja maankäytön muotoja, jotka perustuvat ihmisen ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön vuoden 2021 liikevaihto oli 25,8 milj. euroa, ja sen omistavat Dasoksen metsärahastot ja Metsärahasto II Ky (Ilmarinen).

Artikkelin pääkuvan kuvaaja: Hanna Ahonen