| Tiedotteet, Vastuullisuus

Sotkamoon perustetaan yli 20 hehtaarin luonnonsuojelualue – edistää merkittävästi suoluonnon monimuotoisuutta

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj:n omistama 22 hehtaarin suoalue on hyväksytty mukaan Helmi-ohjelmaan Kainuussa. Paikallisesti merkittävä Joutenlammen luonnonsuojelualue toimii suoluonnon monimuotoisuutta edistävänä tukialueena. Sen laaja koko edistää osaltaan monimuotoisuuden kehittymistä myös ympäröivissä soissa. Suojeltava alue sijaitsee Pienen Joutenlammen ympärillä Etelä-Sotkamossa.

Suomen suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva Finsilva on sopinut alueen suojelusta paikallisen ELY-keskuksen kanssa. Alue on osa Joutensuo-Joutenjoki-Mustinsuo soidensuojelun täydennysehdotuskohteita, joita toteutetaan luonnonsuojelualueiksi suoluonnon monimuotoisuuteen tähtäävällä Helmi-ohjelmalla. Suot ovat yksi uhanalaisimmista elinympäristöistä maapallolla sekä tärkeimpiä hiilinieluja.

– Valtiovallan tasolla on aikoinaan tunnistettu, että alue on osa suoluonnon säilyttämisen kannalta merkittävää kokonaisuutta. Suojelu toimii edellytyksenä mahdolliselle jatkosuojelulle ja ennallistamiselle alueen ympäristössä, Finsilvan maankäyttöasiantuntija Antti Hiltunen kertoo.

– Finsilvalle luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää. Siksi suhtaudumme erittäin myönteisesti Helmi-ohjelmaan ja olemme sitoutuneita löytämään siihen sopivia kohteita. Luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa Finsilvan monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmaa, Hiltunen toteaa.

Suojelualue tarjoaa elintilaa harvinaisille lajeille

Joutenlammen luonnonsuojelualueen keskellä on pieni lampi, mikä tukee kokonaisuutta hyvin sijaintinsa puolesta. Keskialueen ojittamaton suoallas on kohteen arvokkain osa. Reunojen ojitukset ennallistamalla kohteen vesitaloutta saadaan palautettua luontaisen kaltaiseksi ja alueen umpeutuminen loppumaan.

Alue on osittain muovautunut luonnontilaisen kaltaiseksi alueella elävien majavien toimesta. Majavien tekemät patoalueet lisäävät monimuotoisuutta muodostamalla luonnollisia pensasluhta-alueita, jotka tuottavat lahopuuta ja ravintokasveja eri lajeille.

– Purovarren lahopuustoa hyödyntävät ruokailu- tai pesimäalueen useat lajit, kuten tikkalinnut sekä hömötiainen ja töyhtötiainen. Avoimella suoalueella on niukasti rimpisyyttä, mutta alueella pesii useita kahlaajalajeja ja varpuslintuja. Tämän lisäksi suo on tärkeä saalistusalue petolinnuille, kuten sinisuohaukalle, tuulihaukalle ja suopollölle, kuvailee Kainuun ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Suvi Schroderus.

Lisätietoja:

Antti Hiltunen, maankäyttöasiantuntija, Finsilva Oyj
050 449 1018
antti.hiltunen(a)metsagroup.com

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä ja itsenäisistä metsänomistajista. Finsilva omistaa noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää. Yhdistämme ympäristöarvot ja markkinatalouden laittamalla luontopääoman tuottamaan kestävällä ja kannattavalla tavalla. Liiketoimintamme ytimen muodostavat metsätalous, uusiutuva energia ja kiinteistöjalostus. Kehitämme uusia metsä- ja maankäytön muotoja, jotka perustuvat ihmisen ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön vuoden 2023 liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 43,5 milj. euroa, ja sen omistavat Dasoksen metsärahastot ja Metsärahasto II Ky (Ilmarinen).