| Tiedotteet, Vastuullisuus

Keuruulla poltettiin metsää monimuotoisuuden lisäämiseksi – ennallistamispoltot tulevat nyt talousmetsiin

Suomen suurimpiin metsänomistajiin kuuluva Finsilva Oyj toteutti Keuruulla vajaan kahden hehtaarin kokoisen metsikön ennallistamispolton keskiviikkona 31.5.2023. Ennallistamispolttojen avulla turvataan luonnon monimuotoisuutta. Ennallistamispolttoja on alettu nyt tehdä myös talousmetsissä.

Finsilvan omistama vajaan kahden hehtaarin kokoinen kitukasvuinen kuusimetsikkö poltettiin Keuruun Jusseronsalossa. Kyse oli metsänhoidollisesta ennallistamispoltosta, joka on osa luonnon monimuotoisuuden lisäämistä ja nykyaikaista metsänhoitoa. Ennallistamispoltossa luontoarvoiltaan heikentynyt metsä poltetaan normaalia luontaista palamista jäljitellen.

– Ennallistamispolton avulla palautamme talousmetsien metsäluontoa luonnonmukaiseen tilaan tulen avulla. Finsilva tekee sekä ennallistamispolttoja että kulotuksia osana strategiaansa. Niitä edellyttävät meiltä myös metsäsertifikaatit, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.

Ennallistamispoltto luo suotuisia elinolosuhteita eliöille, jotka ovat riippuvaisia tulen vaurioittamasta ja hiiltyneestä puusta sekä palon seurauksena syntyvistä paahdealueista. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt sienet, hyönteiset ja jäkälät. Ennallistamispolttoja on aiemmin tehty lähinnä valtion luonnonsuojelualueilla, mutta Finsilva näyttää esimerkillään, että ennallistamispolttoja voidaan toteuttaa myös talousmetsissä.

– Ennallistamispolton ansiosta Jusseronsalon metsäalueen monimuotoisuus lisääntyy merkittävästi, ja vaikutukset näkyvät alueella useita vuosikymmeniä. Vaikka poltettu alue on talousmetsää, emme tule koskaan hakkaamaan sitä. Se jää ennallistamisalueeksi, jossa seurataan, miten lajisto ja luonto kehittyy, Hakkarainen sanoo.

Kaksi hehtaaria paloi parissa tunnissa

Metsikkökuvion ennallistamispoltto aloitettiin klo 12.00, ja aktiivinen palaminen kesti noin kaksi tuntia. Alla oleva video näyttää palon etenemisen. Palon sammutuksessa hyödynnettiin paikalla vesivarastona toimineen paloauton vettä. Polton jälkeen alueella oli jälkivartiointi varmistamassa, että tuli ei syty uudelleen. Ennallistamispoltosta oli tehty ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle. Alue tarkastettiin etukäteen metsäkanalintujen pesien varalta. Työn toteutti TeMePa Infra Oy.

– Ennallistamispoltto onnistui erinomaisesti, oikeastaan niin hyvin kuin se näissä olosuhteissa vain oli mahdollista. Metsäkuvion sisään ajetut hakkuutähteet paloivat hyvin ja puut vaurioituvat erityisesti alaosistaan. Tulen vaurioittamaa ja hiiltynyttä puuta syntyi läpi koko alueen, jälkivartioinnista vastannut TeMePa Infran toimitusjohtaja Jukka Koivumäki sanoo.

Ennallistamispoltettua metsäkuviota ympäröi Finsilvan omistama uudishakkuualue, jonka reunoille oli kaivettu palokuja palon leviämistä estämään. Hakkuuaukean toisella puolella on vastaavanlainen vajaan kahden hehtaarin metsäkuvio, jota ei poltettu. Hakkaraisen mukaan Finsilvan ajatuksena on seurata, miten ennallistamispoltetun ja polttamattoman metsäkuvion kasvu ja monimuotoisuuden kehittyminen eroavat toisistaan.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

toimitusjohtaja Juha Hakkarainen, Finsilva Oyj
juha.hakkarainen[a]finsilva.fi
+358 40 087 0867

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä ja itsenäisistä metsänomistajista. Finsilva omistaa noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää. Yhdistämme ympäristöarvot ja markkinatalouden laittamalla luontopääoman tuottamaan kestävällä ja kannattavalla tavalla. Liiketoimintamme ytimen muodostavat metsätalous, uusiutuva energia ja maanjalostus. Kehitämme uusia metsä- ja maankäytön muotoja, jotka perustuvat ihmisen ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön vuoden 2022 liikevaihto oli 27,3 milj. euroa, ja sen omistavat Dasoksen metsärahastot ja Metsärahasto II Ky (Ilmarinen).