| Tiedotteet

Laukaan Hietalammen maa-ainesalue maisemoitiin ja palautettiin metsätalouskäyttöön

Keski-Suomessa Laukaassa sijaitseva maa-ainesten ottamiseen aiemmin käytetty noin kolmen hehtaarin alue on maisemoitu ja palautettu metsätalouskäyttöön. Alueen omistaa Finsilva Oyj, joka on yksi Suomen suurimmista metsänomistajista.

Finsilvan omistamista Hietalammen maa-ainesalueista loputkin on maisemoitu lupaehtojen mukaisesti ja palautettu metsätalouskäyttöön. Alueella on ollut maa-ainestoimintaa yli 30 vuotta, ja osa Finsilvan omistamista alueista on muutettu metsätalouskäyttöön jo aiemmin.

– Alueelle ei katsottu enää järkeväksi hakea uusia lupia, sillä otettavaa maa-ainesta oli jäljellä niin vähän ja toisaalta ottotoiminnan jatkaminen ei olisi ollut enää taloudellisestikaan järkevää, kertoo Finsilvan maankäyttöasiantuntija Antti Ala-Myllymäki.

Alueelle on istutettu mäntytaimikko ja jyrkimmät paikat on luiskattu. Alueella on pidetty lokakuussa loppukatselmus yhdessä maa-ainestoimijan ja Laukaan kunnan lupaviranomaisen kanssa. Kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä lopputulemaan.

– Nyt annamme ajan kulua ja taimien kasvaa. Seuraavat toimenpiteet ovat vuosien päästä tehtävät taimikon perkaus ja harvennus, Ala-Myllymäki sanoo.

Vaikka toiminta on päättynyt Finsilvan omistamilla alueilla, ei maa-aineksen ottaminen lakkaa kokonaan. Hietalammen läheisyydessä on muiden omistuksessa olevilla kiinteistöillä edelleen aktiivista maa-ainesten ottotoimintaa.


Lisätiedot:
maankäyttöasiantuntija Antti Ala-Myllymäki, Finsilva Oyj
antti.ala-myllymaki[a]metsagroup.com
050 344 8464

Artikkelin pääkuvassa näkyy, miten Finsilvan omistama Laukaan Hietalammen entinen maa-ainesalue on maisemoitu ja palautettu metsätalouskäyttöön. Kuvaaja: Antti Ala-Myllymäki / Finsilva


Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä ja itsenäisistä metsänomistajista. Finsilva omistaa yli 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää. Yhdistämme ympäristöarvot ja markkinatalouden laittamalla luontopääoman tuottamaan kestävällä ja kannattavalla tavalla. Liiketoimintamme ytimen muodostavat metsätalous, uusiutuva energia ja maanjalostus. Kehitämme uusia metsä- ja maankäytön muotoja, jotka perustuvat ihmisen ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön vuoden 2021 liikevaihto oli 25,8 milj. euroa, ja sen omistavat Dasoksen metsärahastot ja Metsärahasto II Ky (Ilmarinen).