| Tiedotteet

Finsilvan metsiä hoidetaan ammattimaisesti ja vastuullisesti

Finsilvan metsänhoidon toimenpiteet työllistävät vuosittain noin 60 henkilötyövuoden edestä. Töiden suorittamisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja metsäsertifikaattien vaatimuksia.

Finsilva Oyj:n pääyhteistyökumppani metsänhoidon palveluissa on Metsäliitto Osuuskunta. Yhteistyösopimuksessa todetaan, että Metsäliitto noudattaa metsänhoitotöiden suorittamisessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten metsä- ja ympäristölakeja sekä PEFC- ja FSC®-sertifikaattien vaatimuksia.

Metsäliitto vastaa sopimusyrittäjiensä Finsilvan metsissä toteuttamasta metsänhoidollisesta työstä kuten omastaan. Metsäliitto kertoo sivuillaan tarkemmin, miten se johtaa ja valvoo sopimusyrittäjiä.

Yrittäjäverkoston pelisäännöt

Yhdessä Finsilvan kanssa sovitut eettiset periaatteet ohjaavat Metsäliiton sopimusyrittäjien toimintaa. Sopimusyrittäjien on täytettävä yrittäjävastuun periaatteet, ja jokainen yrittäjä taustatietoineen tarkistetaan esimerkiksi taloudellisten velvoitteidensa osalta. Metsäliitto myös edellyttää, että metsänhoitotöitä toteuttavilla sopimusyrittäjillä on työntekijöiden kanssa kirjallinen työsopimus. Sovellettava työehtosopimus on metsäalan työehtosopimus.

Laadukkaiden metsänhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan suomalaisten työntekijöiden lisäksi osaavaa ulkomaalaista työvoimaa. Metsäliiton maksamassa taksatasossa tai toteutuneessa työn laadussa ei ole eroa suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä. Ulkomaalaisilta yrittäjiltä vaaditaan Suomeen rekisteröity yritys.

Metsäliitto varmistaa sopimusyrittäjiä valitessaan yrityksen toiminnan vastuullisuuden. Velvoitteiden noudattamista valvotaan sisäisinä- ja ulkoisina auditointeina ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tiukoista ehdoista huolimatta yksittäisiä epäselvyyksiä saattaa ilmetä, mutta niihin puututaan välittömästi.

Lisätiedot ja haastattelut:

toimitusjohtaja Juha Hakkarainen, Finsilva Oyj
juha.hakkarainen@finsilva.fi
040 087 0867

Lue lisää Metsäliiton toimintaperiaatteista metsänhoidon sopimusyrittäjien johtamisessa ja valvonnassa.