| Artikkelit, Metsätalous, Vastuullisuus

Tulevien sukupolvien metsä tehdään nyt ­– näin Metsä Group Plus -malli toimii

Finsilvan tavoitteena on jatkuvasti kehittää metsätaloutta entistä vastuullisempaan ja kannattavampaan suuntaan. Siksi otimme kesällä 2023 käyttöön Metsä Group Plus -metsänhoitomallin. Mutta mitä uusi malli käytännössä tarkoittaa?

Haastattelimme aiheeseen liittyen Metsä Groupin Suomen puukaupasta ja metsäpalveluista vastaavaa johtaja Jani Riissasta. Metsä Group vastaa Finsilvan metsänhoito- ja puunkorjuutyöstä.

Hei Jani, kerrotko alkuun, että miten Metsä Group Plus -malli on saanut alkunsa?

– Metsä Group Plus -metsänhoitomalli on osa uudistavaa metsätaloutta, jonka perusajatus on, että haluamme jättää metsät tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin missä olemme ne itse saaneet. Metsä Group Plus -malli on konkreettinen teko, jonka avulla metsänomistaja voi toteuttaa uudistavan metsätalouden periaatteita viimeisimmän tutkimustiedon mukaisesti.

Uudistava metsätalous tarkoittaa talouskasvun ja luontopääoman vahvistamisen rinnakkaiseloa.

Ja mikä nyt siis Finsilvan metsänhoidossa käytännössä muuttuu?

– Finsilvan metsiin jätetään käytännössä nyt tavanomaista enemmän säästöpuita, palanutta puuta, tekopökkelöitä, harvemmin esiintyviä lehtipuita ja suojatiheikköjä sekä leveämmät suojavyöhykkeet vesistöjen varsille.

– Metsä Group Plus -mallin konkreettiset toimet ovat entuudestaan tuttuja ja vaikutuksiltaan tutkimuksissa hyviksi havaittuja juttuja. Sellaisia, joita metsäsertifikaatitkin nykyään vaativat. Mutta meidän mallissamme näitä tehdään vain enemmän ja voimallisemmin, jolloin myös positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen on suurempi.

FSC®-sertifiointi edellyttää, että uudistushakkuissa jätetään hehtaaria kohden vähintään 10 kpl puita, joiden minimirinnankorkeusläpimitta on Etelä-Suomessa 20 cm ja Pohjois-Suomessa 15 cm (lähde: Metsänhoidon FSC-standardi). Metsä Group Plus -mallissa näitä puita jätetään 30 kpl/ha.

Metsä Group tekee normaalisti uudistushakkuissa tekopökkelöitä hehtaaria kohden 4 kpl. Metsä Group Plus -mallissa tekopökkelöitä tehdään 10 kpl/ha.

Entä millainen vaikutus toimenpiteillä saadaan aikaan?

– Lyhyesti sanottuna metsät ovat paremmassa kunnossa. Kun näiden toimenpiteiden myötä luonnon monimuotoisuus lisääntyy, paranee myös metsien terveys, elinkelpoisuus sekä kyky selviytyä muutoksista ja erilaisista metsätuhoista. Lahopuu on hyvä esimerkki, sillä tiedämme että ei ole metsän kannalta optimaalinen tilanne, jos metsässä ei ole ollenkaan lahopuuta. Mallimme varmistaa, että metsästä löytyy eri vaiheissa olevia lahopuita eli syntyy niin sanottu lahopuujatkumo.

Metsä Group Plus -mallissa metsään jätetään eri vaiheissa olevaa lahopuuta, kuten kuvassa näkyvää maalahopuuta.

Miten mallin vaikutuksia seurataan?

– Toimenpiteet toteutetaan ja raportoidaan niin, että tietoa vaikutuksista voidaan kerätä ja seurata. Positiiviset vaikutukset voidaan todentaa vertailemalla niitä muihin vastaaviin alueisiin, joissa mallimme ei ole käytössä.

Monimuotoisuutta kompensaation kera

Finsilvan metsiä on hoidettu jo 1800-luvulta lähtien kulloistenkin parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Se on edesauttanut uuden tutkimustiedon tuottamista ja uusien menetelmien hyödyntämistä sekä taloudellisesti kestävän metsätalouden kehittämistä. Metsä Group Plus -malli on osa tätä jatkumoa.

– Metsä Group Plus on täsmälleen luontopääomastrategiamme mukainen toimintamalli. Sen avulla tuotamme monimuotoisuutta ja saamme siitä kompensaation markkinoilta, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen toteaa.

Metsä Group Plus -mallin lisäksi Finsilvan metsissä tapahtuvaa metsänhoitoa ohjaavat lainsäädäntö, metsänhoidon suositukset, Finsilvan itse asettamat laatuvaatimukset ja ympäristöohjeet, FSC- ja PEFC-standardien kriteerit sekä luonnonhoidon laadunarvioinnin maastotyöohje. Metsänhoidon toimenpiteiden laatua seurataan omavalvonnalla ja riippumattomilla tarkastuksilla.

Finsilvan FSC-lisenssikoodi on FSC-C139460
Finsilvan PEFC-käyttöoikeusnumero PEFC/02-21-18/4

Lue lisää:
Metsä Groupin suurasiakkaan Finsilvan metsät Metsä Group Plus -hoitomalliin