| Artikkelit, Metsätalous

Laadunvalvonta luo pohjaa kestävälle metsätaloudelle

Taloudellisesti ja ekologisesti kestävä metsätalous tarvitsee toimiakseen jatkuvaa ja monitasoista laadunvalvontaa. Vuonna 2022 Finsilvan metsissä on kohdistettu riippumattomia laaduntarkastuksia muun muassa metsien uudistamiseen, luonnonhoitoon ja puunkorjuuseen.

Metsänhoito on ratkaisujen tekemistä. Jokainen peräkkäinen oikea ratkaisu kertautuu, kun taas yksikin huono ratkaisu voi vesittää koko lopputuloksen. Siksi on tärkeää varmistaa laadukas toiminta läpi metsänhoidon toimenpideketjun.

– Kun asiat tehdään laadukkaasti, saadaan uudet metsät kasvamaan nopeasti ja varmistetaan, että laadukasta puutavaraa on tarjolla jatkossakin, ja luonnollisesti niin, että metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehditaan, Finsilvan metsien hoidosta vastaavan Metsä Groupin metsänhoitopäällikkö Tiina Laine sanoo.

Riippumaton tarkastaja varmistaa työn laadun

Finsilvan metsissä laadunvalvontaan kiinnitetään huomiota monin tavoin. Kohteissa toimivat metsäalan yrittäjät mittaavat jatkuvasti itse työnsä laatua, ja Finsilvan metsänhoito- ja puunkorjuutyöstä vastaava Metsä Group käy tarkistamassa yrittäjien työnjäljen. Lisäksi tarvitaan kolmannen osapuolen toteuttamia riippumattomia tarkastuksia.

– Riippumattomia tarkastuksia tehdään, jotta saadaan varmistus omalle laadunvalvonnalle ja niille laatutunnuksille, joita tuotamme. Niiden avulla on myös mahdollista kehittää ja täsmentää omaa toimintaa, Laine kertoo.

Riippumattomia tarkastuksia tehdään Finsilvan metsissä vuosittain. Joka vuosi painotetaan hiukan eri asioita ja operaatioita. Laadunarvioinnin pohjana ovat muun muassa lainsäädäntö, metsänhoidon suositukset, Finsilvan itse asettamat laatuvaatimukset ja ympäristöohjeet, FSC– ja PEFC-standardien kriteerit sekä luonnonhoidon laadunarvioinnin maastotyöohje.

Uudistusalueen reunalle on jätetty säästöpuuryhmä. Myös ryhmän alusta jätetään käsittelemättä.

Finsilvan metsänhoidossa laatu on todistetusti kohdillaan

Vuonna 2022 Finsilvan metsänhoidon laatua koskevien tarkastusten kohteena on ollut erityisesti metsien uudistaminen ja luonnonhoidon laatu. Näiden osalta tarkastukset toteutti metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnin palveluita tarjoava Tapio. Yhteensä tarkastuksiin sisältyi 132,5 hehtaarin verran kohteita Finsilvan ydinalueilla Jyväskylän, Tampereen ja Viitasaaren ympäristössä.

– Metsien uudistamisten osalta tulokset olivat erinomaiset, itse asiassa paremmat kuin edellisessä vastaavassa tarkastuksessa vuodelta 2019. Raportista nähdään, että jo maanmuokkauksessa on tehty asioita oikein, ja viljelyssä sekä kylvössä on osattu valita oikeat viljelymenetelmät sekä oikea puulaji oikealle kasvupaikalle. Kaikki tämä palvelee Finsilvan tavoitetta saada metsä kasvamaan nopeasti, Laine sanoo.

Uudistamisen onnistumisesta kertoo viljelytiheydet, joissa päästiin sekä kuusen että männyn kohdalla hyvin lähelle tavoitelukemia. Kuusen tavoiteviljelytiheys (1800 kpl/ha) jopa ylitettiin, jos mukaan lasketaan istutettujen taimien lisäksi luontaiset taimet.

– Luonnonhoidonkin osalta tilanne oli oikein hyvällä mallilla, mutta saimme tarkastuksen myötä myös hyviä huomioita ja kehityskohteita, joilla voimme kehittää metsiemme monimuotoisuutta. Jatkossa aiomme kiinnittää vieläkin enemmän huomiota muun muassa ennakkosuunnitteluun ja maanmuokkaajien ohjeistamiseen, että säästöpuuryhmät ja suojatiheiköt toteutetaan ja huomioidaan varmasti oikein, Laine kertoo.

Tapio ei ole ainut riippumaton tarkastaja, jota Finsilva käyttää. Metsänterä selvitti vuonna 2022 Finsilvan metsissä toteutetun puunkorjuun laatua. Tarkastuksessa selvisi, että puut oli katkottu oikein kaikissa tarkastetuissa, satunaisotannalla valituissa 19 kohteessa. Tälläkin on merkittävä vaikutus taloudellisesti kestävän metsätalouden kannalta: erinomainen katkonta tuottaa enemmän tukkipuuta, joka on yli kolme kertaa arvokkaampaa kuin kuitupuu.