| Tiedotteet

Yksityisten suojelualueiden perustaminen on tärkeä osa metsätaloutta – Finsilvan uusimmat suojelualueet Karkkilaan, Viitasaarelle ja Äänekoskelle

Metsien suojelu ja metsien monimuotoisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa nykypäivän metsätaloutta. Yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä luontoarvoja perustamalla METSO-suojelualueita.

Suomen metsissä elää jopa 20 000 kasvi-, eläin- ja sienilajia, joten metsillä on keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä lajiston rikkautta vapaaehtoisuuteen perustuvassa METSO-ohjelmassa, johon valitut alueet säilytetään luonnontilaisina. Finsilvan uusimmat METSO-suojelualueet sijaitsevat Karkkilassa, Viitasaarella ja Äänekoskella.

– Olemme käyneet metsiämme läpi ja etsineet niiden joukosta sopivia METSO-kohteita. Reilussa viidessä vuodessa Finsilva on perustanut yli 30 suojelualuetta, Finsilvan maankäytön asiantuntija Jukka Suhonen kertoo.

METSO-ohjelman pyrkimyksenä on suojella metsiä, jotka ovat luontoarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita.

– Suojelemillamme alueilla on korkea luonnonsuojelullinen arvo, ja ne lisäävät hyvin metsien monimuotoisuutta. Kaiken kaikkiaan meillä on yli 7000 hehtaaria metsää, joissa ei tehdä hakkuita. Se on yli 5 % omistamamme metsämaan pinta-alasta, kertoo Finsilvan toimitusjohtaja Harri Viitaniemi.

Esimerkiksi Äänekosken METSO-alueella Humalapuron ympäristö on kasvistollisesti arvokas, sillä se on nimensä mukaisesti luonnonvaraisen humalan harvoja tunnettuja kasvupaikkoja Keski-Suomessa. Viitasaaren Pesälän alueella taas on aarniometsää, jota Keski-Suomessa tavataan tyypillisesti vain kansallispuistoissa.

– En muista nähneeni Keski-Suomessa kansallispuistojen ulkopuolella yhdelläkään alueella yhtä paljon keloja ja ikivanhoja aihki- tai kolomäntyjä. Alue täyttää kirkkaasti METSO-kriteerit, toteaa alueen sopivuutta METSO-suojeluun arvioinut Keski-Suomen ELY-keskuksen biologi Johanna Viljanen.

Alueiden muuttaminen suojelumetsiksi ei kuitenkaan rajoita niiden virkistyskäyttöä, joten esimerkiksi marjojen ja sienien poimiminen hyötykäyttöön on sallittua myös jatkossa.

Suojelualueet ovat osa kestävää metsätaloutta

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat olennainen osa metsien kestävää hoitoa ja metsätaloutta, johon kuuluu myös monimuotoisuudelle tärkeiden alueiden suojelu.

– Finsilva huolehtii jatkossakin metsien monimuotoisuudesta menetelmillä, jotka perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Metsien suojelu ja metsien monimuotoisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa nykypäivän metsätaloutta, muistuttaa Viitaniemi.