| Tiedotteet

Finsilva suojelee erityistä metsäaluetta Saimaalla

Saimaan kauniita maisemia

Suomalaisten metsien hiilinielujen kasvattaminen ja säilyttäminen ovat merkittävä osa ilmastopolitiikkaa. Myös monimuotoisuuden suojeleminen sekä ekologiset metsänhoitokeinot ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Metsien merkitys nostettiin esiin myös Glasgow’n vuoden 2021 ilmastokokouksessa, jossa sitouduttiin lopettamaan metsien hävittäminen vuoteen 2030 mennessä.

Yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta perustamalla METSOn eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman mukaisen suojelualueen. Finsilvan uusin, koko Suomenkin mittakaavassa suuri, yksityisomisteinen luonnonsuojelualue sijaitsee kauniilla Saimaan Kannusvuoren alueella.

– Kannusvuori on monelle mökkeilijälle ja retkeilijälle tuttu alue, sillä sen reunalla sijaitsee vapaa-ajan asuntoja. Alueella on retkeilypolkuja ja etenkin paikallisille tuttu retkikohde, Enkelinpesä, joka on hieno luolaryhmä, Finsilvan maankäytön asiantuntija Jukka Suhonen kertoo.

Alueen suojelusta hyötyvätkin erityisesti juuri virkistyskäyttäjät, sillä upeassa maastossa saa edelleen retkeillä, sienestää ja marjastaa vapaasti.

Vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman tavoite on suojella luonnonarvoiltaan monipuolisia metsiä, joista luokan I ja II kohteet ovat monimuotoisuudeltaan erityisen merkittäviä. Kannusvuoren suojelualueesta yli 50 hehtaaria on luokassa I–II. Kohde on Etelä-Suomessa harvinainen. Siellä on paljon erilaista puustoa, kuten vanhaa ja luonnontilaista sekametsää. Alueella sijaitsevat myös valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet.

– Kohteeseen kuuluu kolme lähekkäistä, hyvin mäkistä aluetta, joiden kokonaispinta-ala on 60,5 hehtaaria. Noin puolet alueesta on I-luokkaan luokiteltua runsaslahopuustoista kangasmetsää. Paikoitellen esiintyy myös eri-ikäistä lahopuuta eli lahopuujatkumoa, mikä on hyvä asia luonnon monimuotoisuuden kannalta, selittää alueen sopivuutta METSO-suojeluun arvioinut Etelä-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen.

Suunnannäyttäjä kestävässä ja kannattavassa metsätaloudessa

Merkittävänä metsänomistajana Finsilva kantaa yhteiskuntavastuuta ilmastosta ja ympäristöstä. Yrityksen metsistä yli viisi prosenttia on suojelukohteita ja toiset viisi erityiskäsittelykohteita, joissa metsää käsitellään esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen keinoin. Finsilvan metsiä ja metsänhoitoa seurataan myös omavalvonnalla, jolle on asetettu korkeat kriteerit. Sen lisäksi yritys teettää ulkopuolista laadunarviointia säännöllisesti.

– Metsien monimuotoisuus on kestävälle metsätaloudelle ja meille yrityksenä tärkeä asia. Olemme jo pitkään tehneet systemaattisesti monimuotisuuden kannalta fiksuja ratkaisuja, joita pystymme hyödyntämään myös liiketoiminnassamme, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen kertoo.

Lue myös muista Finsilvan luonnonsuojelualueista.