| Vapaa-ajan asuminen ja inspiraatio

Rennosti mökillä – tiedätkö jokamiehenoikeudet?

Suomessa on laajat jokamiehenoikeudet, jotka mahdollistavat luonnossa liikkumisen ja virkistäytymisen.

Moni mökkeilijä on samaan aikaan sekä jokamiehenoikeuksien käyttäjän että maanomistajan roolissa, jolloin on hyvä tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa.

Yksi mökkeilyn parhaita puolia on ympäröivän luonnon tarjoamat rajattomat mahdollisuudet. Oli sitten kyse marjanpoiminnasta, veneilystä tai metsäretkestä, voi luonnossa liikkua huolettomin mielin, kun kertaa jokamiehenoikeudet.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksia saavat käyttää kaikki Suomessa asuvat ja oleskelevat henkilöt, eikä niiden käyttöön tarvita lupia tai suostumusta.

Jokamiehenoikeudella saat esimerkiksi:

 • liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä
 • oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja
 • onkia ja pilkkiä
 • veneillä, uida ja kulkea jäällä.

Jokamiehenoikeudella et esimerkiksi saa:

 • häiritä kotirauhaa
 • haitata maanomistajan maankäyttöä
 • ottaa toisen maalta kuivunutta tai kaatunutta puuta, sammalta tai jäkälää
 • tehdä avotulta toisen maalle
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
 • päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle
 • pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella ja 1.3.–19.8. välisenä aikana edes omalla alueella
 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle.

Tahallinen kotirauhan rikkominen ja metelöinti on kielletty. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat esimerkiksi asunnot, loma-­asunnot ja asuntovaunut, eikä toisen pihamaata saa käyttää kulkutienä. Mökkeilijä voi siis hyvillä mielin kulkea metsissä, kunhan muistaa, ettei eksy toisen mökkipihaan.

Jokamiehenoikeuksien kanssa kannattaa muutenkin olla tarkkana. Esimerkiksi saunavihtaan kerätään vihdakset elävistä puista, minkä vuoksi vihdan tekemiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Tärppejä tontin omistajalle

Mökkitontin omistajan kannattaa muistaa, että alueen käyttöön jokamiehenoikeudella ei vaikuta se, kuka alueen omistaa. Jos siis mökkitonttisi on useamman hehtaarin alue mitä parhainta mustikkamaastoa, et voi estää toista ihmistä poimimasta marjasaalista talteen – paitsi keräämällä aarteet itsellesi ensin!

Myös yleiset tiet on tarkoitettu kaikille. Yksityisillä mökkiteillä saa kulkea jokamiehenoikeudella jalkaisin, polkupyörällä ja ratsain. Yksityisillä teillä voi kuitenkin olla moottori­- ja hevosajoneuvoliikennettä koskevia rajoituksia, jolloin tiellä on puomi tai liikenteen kieltävä liikennemerkki.

Huomioi ympäristö ja muut ihmiset

Mökkiteiden varsilla ja risteysalueilla näkee välillä roskia ja jopa hylättyjä kodinkoneita. Ympäristöön ei kuitenkaan saa lain mukaan jättää jätettä tai hylätä konetta tai ajoneuvoa. Kierrätäthän siis keräysmetallin, -lasin, -kartongin, -paperin ja energiajätteen lähimpään hyötyjätepisteeseen. Käytöstä poistetut huonekalut, kodinkoneet ja muut isot jätteet voi toimittaa jätteidenkäsittelyalueelle.

Kaiken kaikkiaan toisen ihmisen huomioiminen on luonnossa liikkuessa kaiken a ja o. Vaikka jokamiehenoikeuksien käyttäjien ja maanomistajien välillä voi olla näkemyseroja toiminnan haitattomuudesta, selviävät asiat yleensä rauhallisesti ja hyvässä hengessä keskustelemalla.

Kun muistat luonnossa liikkuessa oikeutesi ja velvollisuutesi, säilyvät metsät kauniina ja yhteiselo sujuvana!

Lähteet: www.luontoon.fi ja Ympäristöministeriön Jokamiehenoikeudet-esite. (2016)

Luonnon antimista voi valmistaa vaikka mitä herkullista. Lue resepti-ideoita kesämökin keittöön täältä!