| Artikkelit, Vastuullisuus

Tekopökkelöt edistävät luonnon monimuotoisuutta – uutta tutkimustietoa metsänomistajille

Uusi tutkimustieto vahvistaa, että tekopökkelöistä on hyötyä monille lahopuuta hyödyntäville lajeille. TEKOPÖLY-hanke on myös tuottanut metsänomistajille oppaita tekopökkelöiden tekemiseen. Finsilva osallistui tutkimukseen tarjoamalla tutkimuksen käyttöön metsikkökuviota, joilla on teköpökkelöitä.

TEKOPÖLY-hankkeessa havaittiin, että monet yleiset lahopuuta hyödyntävät lajit hyötyvät myös tekopökkelöistä. Linnut käyttävät niitä pesintään ja ruokailuun, sienet kasvattavat itiöemiään pökkelöissä ja pistiäiset puolestaan voivat käyttää tekopökkelöitä pesimispaikkoina. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaisia tekopökkelöitä näille lajiryhmille kannattaa tehdä.

Tulokset ovat merkittäviä, sillä ne antavat tietoa siitä, miten metsänhoitotoimilla voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta ja tukea lajien elinolosuhteita​. Tutkimuksen pohjalta on myös laadittu käytännönläheinen opas tekopökkelöiden tekemisestä metsänomistajille ja metsäammattilaisille. Lisäksi tutkimus on tuottanut aineksia kolmeen maisterintutkielmaan.

Tutkimukseen kuului 69 tekopökkelöä ja 78 luonnonpökkelöä Keski-Suomesta Viitasaarelta. Pökkelöt sijaitsivat vanhoilla päätehakkuilla, melko tuoreilla päätehakkuilla ja harvennushakkuilla. Niiden puulajit olivat kuusi ja koivu. Kaikki tutkimukseen kuuluneet tekopökkelöt sijaitsevat Finsilvan omistamilla mailla ja ne on merkitty pysyvästi metallilaatoilla, jotta niitä voidaan hyödyntää uusintamittauksissa vuosikymmentenkin päästä.

TEKOPÖLY-hanke oli osa laajempaa METSO-ohjelmaa, joka keskittyy talousmetsien luonnonhoidon kehittämiseen. Hankkeen esittely löytyy Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen sivuilta. Voit tutustua TEKÖPÖLY-hankkeen toteutukseen ja löydöksiin alla olevalta videolta.

Tekopökkelöitä tarvitaan talousmetsiin

Tekopökkelö on muutaman metrin korkeudelta katkaistu elävä puu, joka jätetään lahoamaan pystyyn. Tekopökkelöitä tarvitaan talousmetsiin, koska lahopuuta esiintyy niissä vähemmän kuin luonnonmetsissä.

Finsilvan mailla tekopökkelöitä on tehty uudistushakkuiden yhteydessä jo vuosien ajan. Nykyään Finsilvan tekopökkelöitä tehdään Metsä Group Plus -metsänhoitomallin mukaisesti 10 kappaletta hehtaaria kohden.

TEKOPÖLY-tutkimuksen mukaan tekopökkelöitä kannattaa tehdä eri-ikäisiin metsiin harvennus- ja päätehakkuiden yhteydessä lahopuujatkumon turvaamiseksi. Lahopuueliöstön kannalta on tärkeää, että metsässä on sekä maa- että pystylahopuuta, sillä näillä on osittain eri lajisto.

Tutkimuksen mukaan tekopökkelöitä on hyvä tehdä päätehakkuissa sekä hakkuuaukon keskelle että reunoille. Osa lajistosta hyötyy avoimesta ja paahteisesta ympäristöstä, kun taas toisille sopii paremmin suojassa olevat tekopökkelöt. Tekopökkelöitä suositellaan tehtäväksi päätehakkuiden lisäksi harvennushakkuissa.

Vinkit tekopökkelön tekoon:

  • Valitse tekopökkelöiksi pääasiassa kuusia ja koivuja, mäntyvaltaisissa metsissä koivuja ja mäntyjä.
  • Katkaise tekopökkelö elävästä ja hyväkuntoisesta puusta. Kunnoltaan heikentyneet ja kuolleet puut kannattaa jättää luonnonlahopuuksi.
  • Tee korkeita ja paksuja tekopökkelöitä, matalat pökkelöt ovat alttiita kosteudelle.
  • Tee tekopökkelöitä metsän eri kasvuvaiheissa lahopuujatkumon parantamiseksi.
  • Tekopökkelön latvan voit jättää maalahopuuksi.

    (Lähde: Tekopökkelöiden tekeminen talousmetsissä -opas)

Lisää aiheesta:
TEKOPÖLY-hankkeen verkkosivut