| Artikkelit, Metsätalous, Vastuullisuus

FSC-standardi uudistuu: Finsilvan metsänhoito on ajan hermoilla

Vastuullisen metsänhoidon FSC®-standardi on päivittynyt. Uudistus tuo jonkin verran muutoksia käytäntöihin sekä muun muassa tarkentaa aiemmin epäselviksi koettuja kohtia. Finsilvan metsänhoitokäytännöt ylittävät sertifioinnin edellyttämät vaatimukset.

FSC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka vaatimuksia tarkastellaan kansallisesti ja kansainvälisesti määräajoin. Suomen ensimmäinen FSC-standardi astui voimaan jo yli kymmenen vuotta sitten. Standardi on kestänyt aikaa kohtuullisen hyvin ja sen suunta on ollut oikea tähänkin asti. Nyt tiettyjä asioita on selkeytetty.

Finsilvan metsänhoito on ajan hermoilla

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tietoisuus luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä ja ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt. Myös sertifiointijärjestelmät pyrkivät seuraamaan aikaansa. Niissä näkyvät muun muassa globaalisti puhuttava luontokato ja ilmastonmuutokseen vastaaminen.

Kansainvälisessä järjestelmässä tapahtuvat muutokset näkyvät myös Suomessa ja Finsilvan metsissä. Käytännössä se tarkoittaa, että jatkossa Finsilvan metsänhoidon toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan uudistuneen standardin mukaisesti. Uudistukset tulevat ainakin alussa vaatimaan enemmän maastotyötä, kun alueita rajataan. Ensi keväänä standardin onnistuneesta käyttöönotosta tulee olla näyttöä ulkoisessa auditoinnissa.

Finsilva on luontopääomayhtiönä ollut aina alansa kärjessä erilaisten monimuotoisuustekojen viemisessä käytäntöön. Finsilvan metsissä näkyy jo 90-luvun loppupuolella jätettyjä säästöpuita. FSC-standardi on tuonut metsänhoitoon lisää vaatimustasoa, sillä se on edellyttänyt esimerkiksi jättämään metsään enemmän säästöpuita verrattuna aiempiin käytäntöihin.

Monimuotoisuuden edistäminen on taloudellisesti kannattavaa

Finsilvalla koetaan, että luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja taloudellinen kannattavuus eivät sulje toisiaan pois.

– Luontopääomaa vaalimalla on mahdollista saada tuottoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kestävällä ja kannattavalla tavalla. FSC-sertifioidun puun kysyntä markkinoilla kasvaa, joten sertifikaatti tuo suoraa taloudellista hyötyä, toteaa Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen.

Metsä Group Plus -malli turvaa metsien elinvoimaa entisestään

Koko metsäalalla on vahva tahto turvata metsien elinvoima ja ilmastokestävyys. Tahtotila näkyy Finsilvan ja Metsä Groupin yhteistyössä. Finsilva on linjannut, että jatkossa sen kaikissa puukaupoissa otetaan käyttöön Metsä Group Plus -metsänhoitomalli. Mallin hoitotoimet ylittävät paikoin FSC-vaatimukset ja metsiin jää enemmän esimerkiksi säästöpuita, tekopökkelöitä ja suojatiheikköjä. Tavoitteena on parantaa metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaa mitatusti.

Finsilvan FSC-lisenssikoodi on FSC-C139460.
Finsilvan PEFC-käyttöoikeusnumero on PEFC/02-21-18/4.

FSC-standardi uudistuu

  • Uudistus tavoittelee metsien monimuotoisuuden lisäämistä.
  • Säästö- ja lahopuuston osuudet kasvavat.
  • Vesistöjen ja pienvesien ympärille jätettävän suojavyöhykkeen määriin tulee muutoksia ja ne voivat sisältää käsittelemättömän ja peitteisen osan.
  • Metsätalouskäytön ulkopuolelle jäävien luontokohteiden rajaaminen täsmentyy.
  • Uudistuneiden vaatimusten noudattamiselle on 12 kuukauden siirtymäaika.
  • Standardin asettamat vaatimukset metsien käytölle ja hoidolle arvioidaan uudelleen viiden vuoden päästä.
  • Lue lisää FSC-sertifioinnista FSC:n verkkosivuilta.