| Mökin valinta ja rakentaminen, Tontin valinta, Vinkit vapaa-ajan asumiseen

Ruoppaaminen voi parantaa mökkirantaa ja nostaa tontin arvoa

Ruoppaaminen tarkoittaa, että järven tai muun vesialueen pohjasta poistetaan koneellisesti maata, jolloin rannasta tulee syvempi. Tavoitteena on yleensä vesistön tilan tai virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen.

Ruoppauksia tehdään useista eri syistä, kuten järven umpeenkasvu tai uimarannan kunnostustarve. Lisäksi suomalaiset ostavat yhä suurempia veneitä, joilla on päästävä laiturin luo, ja maan kohoaminen vaikuttaa etenkin merenrantatontteihin sekä niihin johtaviin väyliin. Viime vuosina on koettu useita kuivia kesiä, jolloin järvien vedenpinnat ovat pysyneet alhaisina.

Mökkirannan ruoppaustarvetta voi olla vaikea arvioida tonttia ostaessa. Joitakin merkkejä kuitenkin on: jos rannalta katsoessa huomaa, että kasvillisuus jatkuu pitkälle, ranta on todennäköisesti matala. Lisäksi pohjaa voi pyrkiä tutkimaan veneestä käsin, ja tietoa voi hankkia alueen mökkiläisiltä tai asukkailta, kertoo ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Jos juttelee naapuritonttien väen kanssa, heiltä kannattaa samalla kysyä, voiko vesistössä olla esteitä. Vedessä oleva vesijohto, paineviemäri, sähkökaapeli tai telekaapeli hankaloittaa ruoppaamista.

Yhteistyö säästää rahaa

Ruoppaamalla voi parantaa mökkirannan käyttömahdollisuuksia ja nostaa tontin arvoa. Jos työ kuitenkin tehdään taitamattomasti, riskinä ovat riidat naapuruston kanssa ja ympäristölle aiheutuvat haitat. Ruopattu alue saattaa kerätä lietettä, vesi voi samentua ja rantamaisema rumentua. Lisäksi alueen kalakanta ja muu luonto saattavat kärsiä.

– Yleensä halvin tapa suorittaa työ on se, että valitsee ammattitaitoisen ja luotettavan ruoppausurakoitsijan. Jos mökkinaapurustossa on tehty ruoppauksia, kannattaa kysyä, kuinka projekti onnistui ja pysyikö urakka sovitussa hinnassa, vinkkaa Vesa-Pekka Heikkilä.

Hän muistuttaa, että kustannuksia syntyy muustakin kuin varsinaisesta kaivuutyöstä. Koska raskaan kaluston tuominen paikanpäälle on kallista, yksittäisiä kustannuksia saattaa alentaa useamman lähialueen mökkirannan ruoppaaminen yhdellä kertaa. Kun naapurusto tekee yhteistyötä, kaikki säästävät rahaa.

Kannattaa myös miettiä, voiko jonkin muun kaivuutyön hoitaa samalla, kun koneet on saatu paikalle. Ruoppausurakan yhteydessä voi hoitaa kuntoon esimerkiksi jätevesilain vaatimat asiat.

Valmistele mökkirannan ruoppausprojekti hyvin

Ruoppaaminen on useimmilla alueilla mahdollista syyskuusta huhtikuuhun. Työn suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä vesilaki vaatii, että ruoppaamisesta ilmoitetaan ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 päivää ennen toimeen ryhtymistä. Ilmoituksen tekeminen on maksutonta.

ELY-keskus toimittaa tiedot edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Vesilaki ei vaadi, että vesialueen omistajalta tai naapureilta on hankittava lupa.

– Naapurisovun säilyttämisen vuoksi ruoppaamisesta on kuitenkin hyvä ilmoittaa etukäteen myös naapurikiinteistöjen omistajille. Silloin naapurit osaavat varautua muun muassa väliaikaisiin meluhaittoihin ja veden mahdolliseen samentumiseen, toteaa Vesa-Pekka Heikkilä.

Ruoppaus on helpointa tehdä silloin, kun vesi on mahdollisimman matalalla. Myös talvi on hyvää aikaa, jos jää on niin vahvaa, että se kantaa kaivinkoneen. Siltä varalta, että leuto talvi pilaa suunnitelmat, ilmoituslomakkeeseen kannattaa merkitä väljä aikataulu – esimerkiksi kaksi seuraavaa talvea.

Neuvot ruoppauksen suunnitteluun ja toteutukseen

  • Lue tietoa ruoppaamisesta sivustolta www.ymparisto.fi
  • Jos tiedät paikan, jossa tehdään ruoppausta, kysy lupaa päästä seuraamaan urakkaa eri vaiheissa. Siten voit tehdä hyödyllisiä havaintoja.
  • Kysy tuttavilta tai mökkinaapureilta suositteluja ammattitaitoisista ruoppausurakoitsijoista. Pyydä tarjous muutamalta urakoitsijalta.
  • Selvitä, onko alueella putkia tai kaapeleita.
  • Varmista ruoppausmassoille läjityspaikka, josta maa-aines ja ravinteet eivät pääse valumaan takaisin veteen. Ruoppausmassoja ei saa läjittää vesialueelle.
  • Kerro ruoppauksesta naapureille.
  • Jos ruoppaustarve on enintään 500 m3, tee ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle viimeistään 30 päivää ennen ruoppausta. Vesialueen omistajan saa usein selville maanmittaustoimistosta.
  • Jos ruoppaustarve on yli 500 m3, hae lupa aluehallintovirastolta (AVI). Tavallisesti mökkirannan ruoppaus kuitenkin jää rajan alle.

Tutustu Finsilvan rantatontteihin ja ota askel kohti unelmiesi kesäpaikkaa!

Päivitetty 21.12.2022