| Ekologisuus, Vinkit vapaa-ajan asumiseen

Pidä huolta mökkijärvestäsi

Mökillä kesäpäivä kuluu mukavasti veden äärellä uiden, kalastaen ja veneillen. Huolehtimalla loma-asunnon vesistön hyvinvoinnista suojelet arvokasta luontoa sekä lisäät omaa ja muiden asukkaiden viihtyvyyttä.

Oma ranta on monelle lomailijalle yksi tärkeimmistä paikoista mökillä. Aurinkoisena päivänä järvi tarjoaa koko perheelle tekemistä, ja laiturinnokka on oiva paikka rentoutua laineiden liplattaessa. Mökkeillessä on kuitenkin otettava järven ekosysteemi huomioon ja tarkkailtava mahdollisia muutoksia vesistössä.

Ihmisen toiminta on nopeuttanut järvien tilassa tapahtuvia muutoksia. Maa- ja metsätalous, asutus, teollisuus sekä muu ihmistoiminta voivat moninkertaistaa järveen päätyvän ravinnemäärän. Rehevöityminen heikentää järven ekologista tilaa ja vaikeuttaa virkistyskäyttöä.

Tarkkaile näitä rehevöitymisen merkkejä

  • levien määrän kasvu
  • veden värin muuttuminen ja näkösyvyyden pieneneminen
  • vesikasvien runsastuminen ja lajiston muuttuminen
  • kalaston muuttuminen: arvokalasaaliit vähenevät ja särkikalat runsastuvat
  • veden käyttäjien terveyshaitat: uimareiden ihottumat ja järvisyyhy

Yksittäinen mökkeilijä voi ehkäistä rehevöitymistä esimerkiksi imeyttämällä maahan tai muutoin käsittelemällä jätevedet ja sauna- ja pyykkivedet. Lisäksi kannattaa valita ympäristöystävällisiä ja fosforittomia pesuaineita. Ranta kannattaa myös aina pitää mahdollisimman luonnonmukaisena. Ruoppaukset lisäävät rehevöitymistä ja voivat epäonnistuessaan aiheuttaa myös veden pysyvän samentumisen.

Rehevöitymisen merkit ovat havaittavissa jo vuosia ennen järven tilan vakavaa heikkenemistä. Jos asia havaitaan varhaisessa vaiheessa, järven tilaa voidaan parantaa helpommin ja halvemmalla.

Mökkijärvistä huolehtiminen on meidän kaikkien asia. Ota yhteyttä mökkikuntaasi tai ELY-keskukseen, jos huomaat mökkivesistösi tilassa jotain erikoista tai tarvitset tarkempia ohjeita vesien suojelusta.

Lisätietoa: Suomen ympäristökeskus: Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito, 2010.

Valmis mökki vai itse tehty? Lue vinkit!