| Tiedotteet

Metsästys jatkuu Finsilvan mailla kuten ennenkin – vuokranantaja vain vaihtuu

Finsilva vuokraa omistamiensa alueiden metsästysoikeudet jatkossa itse. Metsästysvuokraoikeuksien hallinta siirtyy Finsilvalle 1.4.2023. Metsästysseurojen ja metsästäjän näkökulmasta muuttuu vain vuokranantajan nimi.

Finsilva on Suomen suurimpia ja Euroopan johtavia yksityisiä ja itsenäisiä metsänomistajia. Omistamme noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää, joista pääosa sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa. Tähän asti Finsilvan omistamien metsien metsästysvuokraoikeuksia on hallinnoinut Metsäliitto Osuuskunta.

Metsästysvuokralaisten ja Metsäliitto Osuuskunnan välillä tehdyt sopimukset siirtyvät huhtikuussa Finsilvan eli maanomistajan vastattavaksi. Muutos ei vaadi toimenpiteitä metsästysseuroilta. Voimassa olevat sopimukset, hinnat, laskutuskaudet ja muut käytännöt säilyvät vaihdoksessa pääosin ennallaan.

– Metsästyksessä noudatettaviin määräyksiin tulee tosin huhtikuusta alkaen sellainen muutos, että teräshaulien käyttö on sallittua Finsilvan alueilla metsästettäessä. Tässä on takana kosteikkoja koskevan määritelmän laajeneminen ja lyijyhaulien käytön kieltäminen kosteikkoalueilla, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.

Finsilva tiivistää yhteistyötään metsästysseurojen kanssa

Finsilvan metsien metsästysvuokraoikeudet koskevat vajaata viittäsataa metsästysseuraa ja arviolta useita kymmeniä tuhansia metsästäjiä. Tieto muutoksesta on lähtenyt vuosilaskun mukana kaikille metsästysseuroille. Muutoksella Finsilva huomioi metsästäjät aiempaa paremmin.

– Metsästysporukat ovat yksi tärkeimmistä sidosryhmistämme ja aktiivisimpia metsissämme liikkujia, ja me haluamme olla aktiivinen yhteistyötaho heidän suuntaansa. Näin autamme vahvistamaan myös paikallista elinvoimaa, Hakkarainen sanoo.

Finsilvan alueita on vuokrattu pääasiassa paikallisille metsästysseuroille, jotka ovat aiemminkin toimineet samoilla alueilla. Finsilvan mailla tehdään vuosittain yli 500 hirvikaatoa.

Hirvi ylittämässä tietä talvella.
Riistakantojen sääntelyllä ennaltaehkäistään hirvikolareita.

– Toivomme, että seurat jatkavat entiseen malliin tärkeää työtään. Metsästäjät auttavat riistakantoja sääntelemällä estämään hirvieläinten aiheuttamia taimivahinkoja ja ennaltaehkäisemään tieliikenneonnettomuuksia, Hakkarainen kertoo.

Metsästysoikeuksien vuokraaminen itse tukee myös Finsilvan brändin ja tunnettuuden kasvattamista. Jatkossa Finsilvan nimi ja metsäomaisuus käy tutummaksi metsästysseuroille ja metsästäjille. Finsilva vuokraa maansa metsästysseuralle, joka hakee tarvittavat metsästysluvat.

Metsästysseurojen mahdolliset yhteydenotot metsästysoikeuksiin liittyen pyydetään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen maankaytto@metsagroup.com.