| Tiedotteet, Vastuullisuus

Käkijärvi kunnostettiin entistä paremmaksi vesilintujen pesimä- ja levähdyspaikaksi

Finsilva osallistui paikallisesti merkittävään kunnostushankkeeseen, joka pyrkii parantamaan Käkijärven lintuluonnonsuojelualueen pesimäolosuhteita. Helmi-elinympäristöohjelmaan kuuluva Käkijärvi on monimuotoinen vesilintujen pesimä- ja levähdyspaikkana.

Pirkanmaan Kolhossa sijaitseva 30 hehtaarin laajuinen Käkijärvi on erityisen luonnonkaunis, soistunut matala vesistö. Järvi on tunnettu hyvänä lintujärvenä, mutta sen linnusto on itse asiassa merkittävästi heikentynyt ja järven umpeenkasvu on ollut nopeaa viimeisen 30 vuoden aikana.

Käkijärvi on tärkeä lintujen levähdysalue muuttoaikoina sekä syksyisin metsästykseltä rauhoitettuna aikana. Järvi ja sen lähialue on kuulunut valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan vuodesta 2005. Suojelulla tavoitellaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Avovesi ja saarekkeet tekevät järvestä linnustolle houkuttelevamman

Käkijärvi kunnostettiin syyskuussa 2023. Kunnostuksen tärkeimpiä tavoitteita olivat pedoilta suojaavan naurulokkiyhdyskunnan palauttaminen alueelle sekä järven palauttaminen vesilinnuille houkuttelevaksi pesimä- ja levähdyspaikaksi.

Käkijärven rantojen monimuotoisuutta lisättiin ruoppaamalla noin kilometrin verran 5–10 metriä leveää uomaa monimuotoisiksi avovesialueiksi. Pienipiirteinen avovesi on vesilintujen lisäksi eduksi myös sudenkorennoille. Vesilinnuille rakennettiin ruoppausmassoja läjittämällä yhdeksän pesimiseen sopivaa saareketta, jotta maapetojen on vaikeampi päästä lintujen pesiin. Saarekkeet toteutettiin helposti huollettaviksi, koska ne raivataan tai niitetään vuosittain lintujen viihtyvyyden ylläpitämiseksi. Alueella raivattiin lisäksi koivikkoa rajatulla alueella vesialueiden läheisyydessä. Mikäli vesakoitumista ei tapahdu, raivausta jatketaan laajemmalla alueella.

Kaikki kunnostustoimenpiteet toteutettiin mahdollisimman vähällä häiriöllä linnustolle. Etukäteen varmistettiin, ettei läjityspaikoiksi varatuilla alueilla ole liito-oravia tai muita erityisiä luontoarvoja. Alueella toteutettiin myös ELY-keskuksen edellyttämät luontoselvitykset. Hankkeessa on myös huomioitu suojellut sammakko- ja korentolajit, joita löytyy alueelta runsaasti. Kaikkien näiden lajien elinympäristö paranee kunnostuksen myötä. Ruoppaus ei myöskään heikentänyt ruovikkolajien elinympäristöä. Kunnostuksen vaikutuksia lajistoon seurataan tulevina vuosina muun muassa uusilla luontoselvityksillä.

Finsilva tukee aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta eri hankkeissa

Finsilva osallistui kunnostukseen monin tavoin, kuten antamalla hankkeen käyttöön omaa maa-aluettaan. Jotta ruoppausmassat eivät huuhtoutuisi läjitysalueilta takaisin järveen sateiden tai tulvien mukana, massat läjitettiin tulvarajan yläpuolelle Finsilvan omistamalle maakentälle. Finsilva on sujuvoittanut hanketta myös antamalla suostumuksia ja lupia käytännön toimenpiteisiin.

– Kiitämme Finsilvaa hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Finsilvan tuki hankkeelle on ollut merkittävä ja yhtiön myönteisen suhtautumisen ansiosta olemme saaneet tarvittavat toimenpiteet tehtyä. Erityiskiitokset haluamme esittää maankäyttöasiantuntija Antti Ala-Myllymäelle hankkeen puolesta, Tuija Seppälä, Pro Käkijärvi -hankkeen vetäjä kiittelee.

Käkijärven linnustollisten arvojen parantaminen on Finsilvalle tärkeää, sillä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja vastuullisuus ovat toiminnan keskiössä.

– Kiitokset kunnostushankkeesta vastanneille ja kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat olleet tässä mukana. Hankkeen myötä olemme voineet edistää meille strategisesti tärkeitä tavoitteita. On ollut ilo olla mukana tässä työssä, tiivistää Finsilvan maankäyttöasiantuntija Antti Ala-Myllymäki.

Lisätietoja:

Antti Ala-Myllymäki, maankäyttöasiantuntija, Finsilva
050 344 8464
antti.ala-myllymaki@metsagroup.com