| Tiedotteet, Vastuullisuus

Finsilvan kunnostama entinen turpeennostoalue Kuivastensuolla on toimiva lintukosteikko

Finsilvan toteuttama lintukosteikko Pohjois-Savossa Pielaveden Kuivastensuolla on osoittautunut menestykseksi. Lintubongareiden viiden tunnin kartoituksen aikana alueella havaittiin 29 erilaista paikallista lintulajia sekä kolmea muuttavaa lajia. Lukumäärällisesti eri lajien yksilöitä tavattiin yhteensä arviolta yli 300.

Lintubongarit havaitsivat, että Kuivastensuo on muuttolinnuille hyvä levähdyspaikka. Tarkkailun aikana alueella ei havaittu minkkejä tai muita pienikokoisia petoeläimiä. Tämä on pesimälintujen kannalta positiivinen tulos, sillä se takaa linnuille pesimärauhan ja paremmat selviytymismahdollisuudet poikasille. Lintujen ei myöskään tarvitse kilpailla elinolosuhteista pienpetojen kanssa.

Vastuullisuuden ja luonnon monimuotoisuuden nostaminen toiminnan keskiöön on yksi Finsilvan strategian painopisteistä. Tavoitteena on tarttua jatkossakin vastaaviin hankkeisiin ja toteuttaa kestäviä toimenpiteitä pitkällä aikavälillä.

– Alueella havaittu lintulajien määrä ja lajikirjo osoittavat positiivisia merkkejä luonnon monimuotoisuuden elpymisestä. Kehitys on erittäin rohkaisevaa ja osoittaa että alueen kunnostustoimet ovat tuottaneet konkreettisia tuloksia, kertoo Finsilvan maankäyttöasiantuntija Petri Manninen.

Viiden tunnin kartoituksen aikana alueella havaittiin 29 erilaista paikallista lintulajia sekä kolmea muuttavaa lajia. Kuvaaja: Markku Vihava

Uhanalaiset kosteikot elvyttävät luontoa

Kosteikot tarjoavat elinympäristön lintujen lisäksi monille muille eläin- ja kasvilajeille. Tästä syystä niillä on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden edistäjinä. Lintukosteikot toimivat myös hiilinieluina ja ne hillitsevät siten ilmaston lämpenemistä. Toimet luonnon ennallistamiseksi ovat kriittisiä, sillä YK:n mukaan yli kolmannes maailman kosteikoista on tuhoutunut viimeisen 50 vuoden aikana.

Kuivastensuon lintukosteikko on entinen turpeennostoalue, jonka muutostöistä ja kunnossapidosta Finsilva vastaa. Alue palautui Finsilvalle vuonna 2019 turpeennoston päätyttyä. Kosteikolla estetään ravinteiden huuhtoutuminen turvealueelta vesistöihin ja hillitään tulvia. Noin neljän hehtaarin kokoista lintukosteikkoa ympäröi suojavyöhyke. Viime kesänä tehdyn pohjapadon rakentamisen jälkeen tuloksia uumoiltiin näkyvän jo muutamassa vuodessa tiettyjen hyönteisten, kasvien ja lintujen yleistymisenä. Lupaavat tulokset antavat viitteitä, että positiivinen kehitys jatkuu tästä eteenpäin.

Kosteikot tarjoavat elinympäristön lintujen lisäksi monille muille eläin- ja kasvilajeille. Kuvaaja: Markku Vihava.

Artikkelin pääkuvan otti Kuivastensuon kartoituksen yhteydessä Markku Vihava.

Lue lisää aiheesta:
Entinen turpeennostoalue on pian keidas linnuille: ”Teemme yhteistyötä luonnonvoimien kanssa”