| Tiedotteet

Finsilva perusti uusia METSO-luonnonsuojelualueita – runsas lahopuu alueiden valttina

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj:n omistamia alueita on hyväksytty mukaan METSO-ohjelmaan Etelä-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Uudet luonnonsuojelualueet tarjoavat hyviä elinolosuhteita vaateliaille eliölajeille, ja ne säilyvät myös virkistyskäytössä.

Vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä lajiston rikkautta ja siten edistää luonnon monimuotoisuutta. Finsilva on allekirjoittanut sopimukset uusien yksityisomisteisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta paikallisten ELY-keskusten kanssa.

– Kartoitamme jatkuvasti Finsilvan metsistä suojeltavaksi sopivia kohteita. Nyt perustetut luonnonsuojelualueet tarjoavat runsaasti luonnonsuojelullisesti merkitseviä arvoja ja otollisia elinolosuhteita vaateliaille lajeille, Finsilvan maankäyttöasiantuntija Antti Hiltunen iloitsee.

Alueilla saa jatkossakin retkeillä, sienestää, marjastaa ja lupien puitteissa myös metsästää. Suojelun myötä alueet on kuitenkin rauhoitettu metsätalouden toimenpiteiltä, kuten puunhakkuilta ja teiden rakentamiselta.

– Vastuullisuus ja metsien monimuotoisuuden edistäminen ovat tärkeä osa kestävää metsätaloutta, ja METSO-ohjelman kaltaiset työkalut ovat auttavat meitä toteuttamaan sitä. Finsilvan alueilla on nyt yhteensä 32 yksityistä METSO-luonnonsuojelukohdetta, Hiltunen sanoo.

Yhteensä noin 19 hehtaaria uusia alueita suojelun piiriin

Lohjalle on perustettu kaksi uutta luonnonsuojelualuetta, noin 11 hehtaarin Oxsarin luonnonsuojelualue ja Vahermajärven lähellä sijaitseva vajaan neljän hehtaarin Holman yksityinen luonnonsuojelualue. Kummankin alueen ympärillä on runsaasti vapaa-ajan asutusta.

– Kumpikin kohde on luontotyypiltään vanhaa kangasmetsää, jossa on paljon lahopuuta ja kerroksellisesti erikokoista puustoa. Lahopuusta ovat riippuvaisia muun muassa monet hyönteiset, käävät ja kolopesijälinnut, alueiden sopivuutta METSO-suojeluun arvioinut Uudenmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Jani Seppälä sanoo.

Holman yksityisellä luonnonsuojelualueella on runsaasti lahopuuta.

Pohjois-Savossa sijaitseva Kaavin luonnonsuojelualue on reilun 4 hehtaarin kohde lähellä Kaavinjärveä. Alueella on yli satavuotiasta luonnontilaista kuusivaltaista sekametsää. Alue on nimetty Markanmäen luonnonsuojelualueeksi.

– Kaavin kohde valikoitui mukaan METSO-ohjelmaan runsaan lahopuunsa ansiosta. Siellä on myös vanhoja isoja haapoja, jotka ovat parasta kasvualustaa monille uhanalaisille eliöille, Pohjois-Savon ELY-keskuksen metsänhoitaja Marko Haavisto toteaa.

Lisätiedot:

maankäyttöasiantuntija Antti Hiltunen, Finsilva Oyj
antti.hiltunen[a]metsagroup.com
050 449 1018

ylitarkastaja Jani Seppälä, Uudenmaan ELY-keskus
jani.seppala[a]ely-keskus.fi
0295 021 461

metsänhoitaja Marko Haavisto, Pohjois-Savon ELY-keskus
marko.haavisto[a]ely-keskus.fi
050 369 4265

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä ja itsenäisistä metsänomistajista. Finsilva omistaa noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää. Yhdistämme ympäristöarvot ja markkinatalouden laittamalla luontopääoman tuottamaan kestävällä ja kannattavalla tavalla. Liiketoimintamme ytimen muodostavat metsätalous, uusiutuva energia ja maanjalostus. Kehitämme uusia metsä- ja maankäytön muotoja, jotka perustuvat ihmisen ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön vuoden 2021 liikevaihto oli 25,8 milj. euroa, ja sen omistavat Dasoksen metsärahastot ja Metsärahasto II Ky (Ilmarinen).