| Tiedotteet

Finsilva mukaan rahoittamaan Suomen Metsäsäätiön toimintaa

Tehdyistä puukaupoista maksetaan jatkossa vapaaehtoinen menekinedistämismaksu

Huhtikuusta 2021 alkaen Finsilva tekee jokaisesta puukaupastaan lahjoituksen Suomen Metsäsäätiölle.

– Meille on tärkeää omalta osaltamme edistää ekologista, taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia Suomessa. Metsänomistajana tunnemme olevamme tärkeä osa metsätalouden arvoketjua. Haluamme olla mukana edistämässä biotalouteen liittyvää markkinointia ja sitä, että metsätalous nähdään tärkeänä hyvinvoinnin lähteenä, kertoo Finsilvan toimitusjohtaja Harri Viitaniemi.

Suomen Metsäsäätiö on puun myyjien, ostajien ja metsäalan toimijoiden yhteinen ja voittoa tavoittelematon säätiö. Sen tavoitteena on turvata metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytykset sekä lisätä puun ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä. Säätiön toiminta rahoitetaan vapaaehtoisten menekinedistämismaksujen avulla.

– Suomalaisen metsäelinkeinon edistäminen on koko toimialan yhteinen asia. On tärkeää, että kaikki metsäalan toimijat kokevat Metsäsäätiön toiminnan tärkeäksi ja haluavat tehdä töitä metsäalan eteen määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. On hienoa, että merkittävänä metsänomistajana myös Finsilva on mukana, toteaa Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen.

Apurahoja metsäelinkeinon hyväksi jopa 1,9 miljoonaa euroa vuodessa

Metsäsäätiölle tehdyt lahjoitukset ohjautuvat säätiön kautta eteenpäin apurahoina, joita jaetaan vuosittain jopa 1,9 miljoonan euron edestä. Metsäsäätiö rahoittaa muun muassa hankkeita, jotka tukevat metsäelinkeinon elinvoimaisuutta ja auttavat löytämään puusta ja metsistä yhä uusia mahdollisuuksia. Se rahoittaa myös alan sosiaalista ja taloudellista tutkimusta, tukee lasten ja nuorten metsäkasvatusta sekä syventää päättäjien ja vaikuttajien ymmärrystä metsien käytöstä ja sen mahdollisuuksista.

– Esimerkiksi viime vuonna aloittamamme Metsien Suomi -viestintäkampanja jatkuu myös tänä vuonna, ja pääteemana on metsien monimuotoisuus. Kampanjalla lisätään suuren yleisön tietoisuutta metsäelinkeinon mahdollisuuksista ja merkitysestä suomalaiselle yhteiskunnalle, Järvinen kertoo.

Vapaaehtoisen menekinedistämismaksun eli niin sanotun metsäsäätiömaksun suuruus on pystykaupassa 0,2 % ja hankintakaupoissa 0,1 % puukaupan arvosta. Maksu on aina vähintään 8 euroa. Kun metsänomistaja päättää olla mukana rahoittamassa Metsäsäätiön toimintaa, sitoutuu myös ostaja maksamaan saman summan säätiölle. Tällöin summa kaksinkertaistuu.

Tutustu Suomen Metsäsäätiöön sekä menekinedistämismaksuun ja sen käyttökohteisiin (video).