| Tiedotteet

Entinen turpeennostoalue on pian keidas linnuille: ”Teemme yhteistyötä luonnonvoimien kanssa”

Pohjois-Savossa sijaitseva entinen turvetuotantoalue muutetaan lintukosteikoksi. Muutostöistä vastaa Finsilva Oyj, joka on yksi Suomen suurimmista metsänomistajista. Yhtiön tavoitteena on lisätä omalla toiminnallaan luonnon monimuotoisuutta.

Pielaveden Kuivastensuolle valmistuu kesän aikana lintukosteikko, kun entinen turvetuotantoalue palautetaan luonnontilaan. Turpeen nostaminen loppui vuonna 2019, ja sen jälkeen alue palautui maan omistavalle Finsilvalle. Alueen keskelle on muodostunut laaja kostea painanne, joka on veden vallassa ympäri vuoden. Kesällä 2022 paikalle tehdään pohjapato, joka nostaa vedenpintaa. Tuloksia alkaa näkyä jo muutamassa vuodessa: tietyt hyönteiset, kasvit ja linnut alkavat yleistyä.

– Teemme yhteistyötä luonnonvoimien kanssa ja edesautamme suoaluetta pysymään märkänä. Hanke on Finsilvalle tärkeä, sillä missiomme on tuottaa luonnosta taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia, sanoo Finsilvan maankäyttöasiantuntija Antti Hiltunen.

Finsilvan uudessa strategiassa yksi painopisteistä on vastuullisuuden ja luonnon monimuotoisuuden nostaminen toiminnan keskiöön. Yhtiö haluaa olla edelläkävijä metsä- ja luontopääoman vastuullisessa hyödyntämisessä.

Finsilva sitoutunut kosteikon kunnossapitoon

Soiden ennallistaminen on tärkeää, koska siten muun muassa lisätään luonnon monimuotoisuutta, monipuolistetaan lintujen elinympäristöjä ja suojellaan vesistöjä. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen mukaan niistä eliölajeista, joiden ensisijainen elinympäristö on suo, 120 on uhanalaisia. Kosteikot tarjoavat esimerkiksi linnuille levähdys- ja pesäpaikkoja.

– Luomme Pielavedelle mutkittelevaa, sokkeloista rantaviivaa, joka on linnuille mieluisaa elinympäristöä. Vaikka alue saa tulevina vuosina kehittyä melko rauhassa, kosteikko vaatii myös hoitoa. Finsilva huolehtii muun muassa padon ja penkereiden kunnossapidosta, Hiltunen kertoo.

Neljä hehtaaria lintuja ja muita eliöitä varten

Käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden jatkokäyttö on haastavaa, eikä niitä suositella maatalouden viljelyskäyttöön. Entisiltä turvealueilta pääsee tavallisesti huuhtoutumaan esimerkiksi erilaisia ravinteita vesistöihin. Sen sijaan kosteikot pidättävät ravinteita ja kiintoainesta sekä hillitsevät tulvia.

Pielaveden lintukosteikon koko on noin neljä hehtaaria, ja sen ympärille tulee suojavyöhyke. Loppuosa alueesta toimii jatkossa metsätalouskäytössä.

– Kosteikkojen määrä Suomessa on vähentynyt. Olemme iloisia, että voimme tänä kesänä luoda yhden lintukeitaan lisää, toteaa Hiltunen.

Lisätiedot:

maankäyttöasiantuntija Antti Hiltunen, antti.hiltunen(a)metsagroup.com

Suomalainen Finsilva Oyj on erikoistunut metsä- ja luontopääoman vastuulliseen ja monimuotoiseen hyödyntämiseen. Yhtiö tuottaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia kehittämällä kestävää metsätaloutta sekä luomalla kannattavaa liiketoimintaa uusiutuvasta energiasta ja ympäristökompensaatioista. Euroopan johtaviin yksityisiin ja riippumattomiin metsänomistajiin kuuluvan Finsilvan omistavat Dasoksen metsärahastot sekä Metsärahasto II Ky (Ilmarinen).