| Artikkelit, Metsätalous, Vastuullisuus

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu on pian valtavirtaa – menetelmiä kehitetään tutkimushankkeessa

Säästöpuuryhmä taimikon keskellä

Luomuhakkuu-tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa, jonka avulla metsänhoito ja puunkorjuu voidaan toteuttaa nykyisiä menetelmiä luonnonmukaisemmin. Finsilva osallistuu hankkeeseen tarjoamalla metsiään tutkimuskäyttöön.

Mikrokuvio auttaa näkemään metsikkökuvion sisälle

Metsänhoidon perusyksikkö on iät ja ajat ollut metsikkökuvio. Sillä tarkoitetaan vähintään hehtaarin kokoista aluetta, jota käsitellään puustoltaan tai kasvuolosuhteiltaan yhtenäisenä metsän osana. Yhden metsikkökuvion sisällä voi kuitenkin olla merkittäviäkin eroavaisuuksia.

– Metsikkökuviot eivät ole aina homogeenisiä. Kuvion sisällä voi olla korkeuseroja tai kosteuseroja ja maalajikin voi vaihtua. Tällaisissa paikoissa on hyödyllistä tarkastella metsää yksittäistä metsikkökuviota tarkemmalla tasolla, Helsingin yliopiston metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professori Jori Uusitalo sanoo.

Luonnonmukaisen täsmäpuuhakkuun odotetaan ratkaisevan tämän haasteen. Sen avulla päätöksenteko puuvalinnasta sekä metsänkäsittelymenetelmästä voidaan tehdä mikrokuviotasolla, joka menee huomattavasti metsikkökuviota yksityiskohtaisemmalla tasolle. Menetelmä perustuu erikseen kerätyn ja jo olemassa olevan datan, kuten Maanmittauslaitoksen ilmakuvausten ja laserkeilausten tuottaman karttatiedon, älykkääseen analysointiin.

– Menetelmän taustalla on kaksi isoa kehityssuuntaa. Toisaalta olemme yhä enemmän tietoisia ympäristövaikutuksista ja metsänhoidosta halutaan luonnonmukaisempaa. Mutta lisäksi kehittynyt teknologia mahdollistaa nyt tällaisen toiminnan, jossa metsänhoidon suunnittelua voidaan tehdä saman metsikkökuvion sisällä, jopa yksittäisen puuryhmän tasolla, Uusitalo kertoo.

Ekologista ja taloudellista kestävyyttä

Luonnonmukaisuudella on yhä tärkeämpi rooli metsänhoidossa. Sen merkitys korostuu niin metsäsertifikaattien vaatimuksissa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Uusitalo ennustaakin, että yhä useampi metsänomistaja ja metsäammattilainen tulee lähivuosina löytämään luonnonmukaisen täsmäpuuhakkuun edut.

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu ei tarkoita luopumista metsätalouden hyödyntämisestä, vaan päinvastoin – se tarjoaa metsänomistajille kestävän tavan hyödyntää metsien resursseja. Sen avulla metsätaloutta voidaan harjoittaa taloudellisesti kannattavasti samalla, kun kunnioitetaan luonnon monimuotoisuutta.

Metsäkone korjaamassa puita suomalaisessa metsässä.
Täsmäpuuhakkuussa puunkorjuuta suunnitellaan jopa puukohtaisesti ennen kuin metsäkone aloittaa työt. Kuva: Vilma Issakainen

– Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu vähentää metsänhoidon aiheuttamaa ekologista kuormitusta ja auttaa turvaamaan metsien monimuotoisuutta. Näin varmistetaan metsän tuottavuus myös tuleville sukupolville. Täsmäpuuhakkuu on askel kohti metsien kestävää tulevaisuutta ja Finsilva tukee vahvasti tätä kehitystä, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen kommentoi.

Luomuhakkuu-tutkimushanke näyttää suuntaa

Luonnonmukaisen täsmäpuuhakkuun menetelmiä kehitetään, testataan ja jalkautetaan vuonna 2022 käynnistyneessä kolmivuotisessa Luomuhakkuu-tutkimushankkeessa. Tutkimuksen päätoteuttajat ovat Helsingin yliopisto, Tredu ja Arbonaut Oy. Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen on tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja.

– Maastotutkimuksia on tehty myös Finsilvan metsissä, joiden käsittelyhistoria on meillä ja tutkijoilla tiedossa. Nyt kehitettyjen menetelmien avulla voimme tehdä aiempaa laadukkaampia metsänhoidollisia päätöksiä, jotka näkyvät ja ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessa, Hakkarainen toteaa.

Luomuhakkuu-tutkimuksen väkeä mittailemassa maastossa metsäkoneiden ajouria.
Luomuhakkuu-tutkimushankkeessa on muun muassa kehitetty menetelmiä metsäkoneiden ajourien optimointiin. Kuva: Jori Uusitalo

Luomuhakkuu-tutkimushankkeessa on jo kehitetty käytäntöön sovellettavia menetelmiä maalajin ja maaston kosteuden tarkempaan tunnistamiseen ja metsäkoneen ajourareitistön optimointiin, mikä vähentää maastovaurioita ja hiilidioksidipäästöjä. Tarkemman puustotulkinnan kautta tunnistetaan paremmin, millaiset kasvuolosuhteet sopivat millekin puulajille, mikä lisää luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistaa sopeutumisen ilmaston lämpenemiseen.

– Tutkimuksen tuottamaa tarkempaa puusto- ja metsikkötulkintaa voidaan jatkossa hyödyntää myös metsäkoneenkuljettajien opetuksessa käytettävissä hakkuusimulaatioissa. Aidot metsäkuviot muuttavat simulaatio-opetusta pelkän teknisen suorituksen opettelusta siihen, kuinka huomioida metsän monimuotoisuus oikealla tavalla, tutkimusta johtava Jori Uusitalo sanoo.

Lisätietoa Luomuhakkuu-tutkimushankkeesta löydät hankkeen verkkosivuilta.