| Artikkelit, Tiedotteet, Vastuullisuus

Finsilva julkaisi monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelman – tavoitteena luontopositiivinen metsätalous 2030

Uudessa monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmassa esitellään keinoja, joilla Finsilva lisää luonnon monimuotoisuutta ja vastaa ilmastonmuutoshaasteeseen.

Finsilva on Suomen suurimpia ja Euroopan johtavia yksityisiä ja itsenäisiä metsänomistajia. Omistamme noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää, joista pääosa sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa. Monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmallamme sitoudumme metsien monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen.

– Monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmassamme on esitetty tärkeimmät toimenpiteet, joiden avulla lisäämme luonnon monimuotoisuutta ja vastaamme ilmastonmuutoshaasteeseen. Tavoitteenamme on luontopositiivinen metsätalous 2030, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.

Ohjelmassa avattaviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa uusien toimintatapojen kehittäminen monimuotoisuuden parantamiseksi, aktiivisen luonnonhoidon määrän lisääminen, arvokkaiden alueiden suojeleminen, tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyön edistäminen sekä toimenpiteiden vaikutusten seuraaminen ja analysoiminen.

Finsilva auttaa ohjelmallaan myös Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä: lisäämme hiilinieluja ja -varastoja ja mahdollistamme puhtaan energian tuotantoa.

Finsilvan monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelman kansi
Ohjelmassa kerrotaan, miten Finsilva lisää luonnon monimuotoisuutta ja vastaa ilmastonmuutoshaasteeseen.

Monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmaa päivitetään uusimman tutkimustiedon ja kehittämistoiminnan tulosten perusteella. Ohjelmassa määritettyjen luonnonhoidon toimien ja tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain.

– Laadimme vielä tänä vuonna skenaariotarkastelun siitä, kuinka Finsilvan metsien monimuotoisuus tulee ohjelman toimenpiteiden ansioita kehittymään vuoteen 2050 mennessä, Hakkarainen kertoo.

Monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelma tukee Finsilvan tavoitetta yhdistää ympäristöarvot ja markkinatalouden laittamalla luontopääoman tuottamaan kestävällä ja kannattavalla tavalla.

– Finsilvan liiketoiminnalle luonnon monimuotoisuuden ja metsien hiilensidonnan kehittäminen on iso mahdollisuus. Hyödynnämme vastuullisen toiminnan rahoitus-, palvelu- ja tuotemarkkinoilla, Hakkarainen sanoo.

Lue lisää Finsilvan vastuullisuustyöstä.

Lisätiedot:
Juha Hakkarainen
toimitusjohtaja
Finsilva Oyj
juha.hakkarainen@finsilva.fi
+358 400 870 867