Maankäyttö

Suurena maanomistajana osallistumme aktiivisesti maanjalostusliiketoimintaan, edunvalvontaan ja sopimushallintoon.

Parempaa tuottoa maanjalostusliiketoiminnalla

Maanjalostusliiketoiminnalla haetaan metsätalouskäyttöä tuottavampia käyttömuotoja kiinteistöille, joiden sijainti ja muut ominaisuudet tarjoavat siihen suotuisia kehittämismahdollisuuksia. Tärkeimpiä maanjalostusliiketoiminnan muotoja ovat rantatonttien, lisämaiden ja maa-ainesalueiden myynti.

Edunvalvonta ajaa ympäristön ja maanomistajien etua

Maaomaisuuden käyttö- ja kehittämismahdollisuuksia ohjaa maankäytön suunnittelujärjestelmä. Finsilvalla on monipuolinen kokemus suunnitteluprosesseihin osallistumisesta. Yhteistyössä viranomaisten, naapureiden ja muiden sidosryhmien kanssa haemme aktiivisesti maankäyttöratkaisuja, joissa huomioidaan ympäristön ja maanomistajan edut.

Asiantunteva kumppani sopimushallintoon

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen edellyttää luotettavaa, paikkatietojärjestelmään perustuvaa sopimushallintoa. Sopimuksia tehdään mm. sähköverkkoyhtiöiden, maa-ainesyritysten sekä tien käyttäjien ja metsästyseurojen kanssa. Finsilva on asiantunteva, tehokas ja helposti lähestyttävä sopimuskumppani.

Ota yhteyttä:

Maankäyttöasioihin liittyvissä  kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info(a)finsilva.fi, josta asia ohjataan valmisteluun.