Maankäyttöasiat - Finsilva

Maankäyttöasiat

Suurena maanomistajana osallistumme monenlaiseen maankäyttötoimintaan metsätalouden lisäksi.

Maanjalostusliiketoiminta

Metsätalous on tärkein liiketoiminta-alueemme. Maanjalostusliiketoiminnalla haetaan metsätalouskäyttöä tuottavampia käyttömuotoja kiinteistöille, joiden sijainti ja muut ominaisuudet tarjoavat kehittämismahdollisuuksia. Tärkeimpiä maanjalostusliiketoiminnan muotoja ovat rantatonttien, lisämaiden ja maa-ainesalueiden myynti.

Edunvalvonta

Maaomaisuuden käyttö- ja kehittämismahdollisuuksia ohjaa maankäytön suunnittelujärjestelmä.  Finsilvalla on monipuolinen kokemus suunnitteluprosesseihin osallistumisesta. Yhteistyössä viranomaisten, naapureiden ja muiden sidosryhmien kanssa haemme aktiivisesti maankäyttöratkaisuja, jotka ottavat huomioon ympäristön ja maanomistajan edut.

Sopimushallinto

Kiinteistöomaisuuden kehittäminen edellyttää luotettavaa, paikkatietojärjestelmään perustuvaa sopimushallintoa. Sopimuksia tehdään mm. sähköverkkoyhtiöiden, maa-ainesyritysten, tien käyttäjien ja metsästyseurojen kanssa.  Tavoitteenamme on olla asiantunteva, tehokas ja helposti lähestyttävä sopimuskumppani.

Maankäyttöasioihin liittyvissä  kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä osoitteeseen info(a)finsilva.fi, josta asia ohjataan asiantuntijalle valmisteluun.